Veiksmų programa ir jos administravimas

 

  • Nr. 3D-619 2013 09 10 Dėl tinkamų finansuoti išlaidų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos priemones didžiausiųjų įkainių  patvirtinimo. Priedai: 1 priedas
  • Nr. 3D-566 2013 08 09 Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 3D-339 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
  • Nr. 3D-393 2013 06 03 Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 3D-339 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Priedai: Taisyklės; 1 priedas; 2 priedas; 3 priedas; 4 priedas
  • Nr. 3D-79 2010 02 04 Dėl ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo
  • Nr. 3D-34 2012 01 17 Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. 3D-79 „Dėl ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
  • Nr. 3D-204 2008 04 15 Dėl verslo plano finansinei paramai gauti pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos priemones reikalavimų aprašo patvirtinimo
  • Nr. 3D-340 2007 07 13  Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos V prioritetinės krypties „Techninė parama“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
  • Nr. 3D-304 2007 06 13 Dėl projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą  iš Europos žuvininkystės fondo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11