Žemės ūkio ir kaimo verslo registras

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimas Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“.

Registro valdytoja – Žemės ūkio ministerija;

Registro tvarkytojai – VĮ Žemės ūkio duomenų centras, savivaldybių administracijos, savivaldybių administracijų filialai arba biudžetinės įstaigos – seniūnijos

 

Registro objektas – valdos.

 

Registro funkcionavimui užtikrinti naudojami šių valstybės registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenys:

  • Nekilnojamojo turto registro;
  • Lietuvos Respublikos gyventojų registro;
  • Juridinių asmenų registro;
  • Lietuvos Respublikos adresų registro;
  • Paraiškų priėmimo informacinės sistemos.
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-10