Teisės aktai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą 2012 m. lapkričio 13 d. įstatymas Nr. XI-2411

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimas Nr. 218 „Dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. A1-74 / 3D-140 „Dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvito privalomųjų rekvizitų, šio kvito blanko formos ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. V-123 „Dėl Duomenų apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus pateikimo taisyklių ir pranešimo formos patvirtinimo“

Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. 1V- 98 „Dėl žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygelių pardavimo tvarkos“

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V-303 „Dėl įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-29