Fizinis arba juridinis asmuo, kuris gauna žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, privalo:

  • prieš paslaugų teikėjui pradedant teikti paslaugas, užpildyti Paslaugų kvite pirminius duomenis ir Paslaugų kvito antrąjį egzempliorių išduoti paslaugų teikėjui;
  • paslaugų teikėjui suteikti aiškią informaciją apie tai, kokios žemės ūkio ir miškininkystės paslaugos užsakomos, apie šių paslaugų teikimo sąlygas, terminą ir rezultatą, kurio tikimasi;
  • paslaugų teikėjui paaiškinti, kad paslaugų teikėjas vienam paslaugų gavėjui gali teikti paslaugas ne ilgiau kaip 60 dienų per kalendorinius metus, o jeigu teikia paslaugas keliems paslaugų gavėjams – ne ilgiau kaip 90 dienų per kalendorinius metus;
  • paslaugų teikėją informuoti, kad paslaugų teikėjo uždirbta atlygio suma, viršijanti 1750 Eur per metus, yra apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu bei įskaitoma į gaunamas pajamas apskaičiuojant piniginę socialinę paramą;
  • kontroliuoti, kad paslaugų teikėjo per metus teiktų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų dienų skaičius neviršytų ilgiausio, 60 dienų, termino;
  • sumokėti paslaugų teikėjui Paslaugų kvite nurodytą atlygį pasibaigus dienai arba pasibaigus šių paslaugų teikimo terminui, kuris negali būti ilgesnis kaip kalendorinė savaitė. Susitarus su paslaugų teikėju, vėliausiai su juo galima atsiskaityti per 5 darbo dienas nuo paslaugų teikimo pabaigos;
  • ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d. pateikti „Sodros“ teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma paslaugų gavėjo, kaip draudėjo, apskaita, apibendrintą informaciją apie asmenų praėjusį mėnesį pagal paslaugų kvitus suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, užpildant PKV pranešimą (pranešimo forma ir pateikimo taisyklės patvirtintos „Sodros“ direktoriaus 2013 kovo 6 d. įsakymu V-123 ,,Dėl Duomenų apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus pateikimo taisyklių ir pranešimo formos patvirtinimo“.
  •  ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos sumokėti „Sodrai“ privalomojo sveikatos draudimo įmokas už  visus paslaugas per mėnesį teikusius asmenis. Įmokų kodas 352.

Pastaba! Tais atvejais, kai paskutinė termino diena yra ne darbo ar oficialios šventės diena, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena.

Paslaugų gavėjai už paslaugų teikėjus moka privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokas6,98 proc. nuo per mėnesį kiekvienam paslaugas teikusiam asmeniui apskaičiuoto atlygio sumos. PSD įmoką paslaugų gavėjas už paslaugų teikėją privalo mokėti nepaisant to, kad paslaugų teikėjas tą mėnesį jau yra draustas privalomuoju sveikatos draudimu pagal kitą kategoriją, pvz., jis jau yra draudžiamas valstybės lėšomis (yra pensininkas, studentas, moksleivis, Užimtumo tarnyboje užsiregistravęs bedarbis ir pan.) arba vykdo kitą ekonominę veiklą ir taip pat jau yra apdraustas (pvz., dirba pagal darbo sutartį, vykdo individualią veiklą pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos vykdymo pažymą, vykdo individualią žemės ūkio veiklą ir pan.).

Tais mėnesiais, kai už paslaugų teikėjus nemokamos PSD įmokos, asmenys, kurie nėra draudžiami valstybės lėšomis, nevykdo ekonominės veiklos ir neteikia paslaugų pagal paslaugų kvitus, siekdami, kad draustumas sveikatos draudimu nebūtų sustabdytas, patys už save turėtų susimokėti 6,98 proc. nuo minimalios mėnesinės algos dydžio PSD įmokas.

 Detalesnę informaciją apie PSD įmokų apskaičiavimą ir sumokėjimą rasite „Sodros“ tinklalapyje https://www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-draudejams/noriu-sumoketi-imokas/man-teikia-zemes-ukio-paslaugas-pagal-paslaugu-kvita.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-29