Kita svarbi informacija

Paslaugų teikėjo per mokestinį laikotarpį 1750 Eur neviršijančios pajamos, gautosteikiant paslaugas pagal paslaugų kvitą, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamos. Suma, viršijanti 1750 Eur per mokestinį laikotarpį, apmokestinama taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą. Šiuo atveju pajamas apskaičiuoja, deklaruoja ir sumoka pajamų mokestį pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kitų metų gegužės l d. pats paslaugų teikėjas.

Paslaugų teikėjai privalomai nedraudžiami nuo nelaimingų atsitikimų darbe, tačiau paslaugų gavėjas turi teisę drausti savo civilinę atsakomybę, paslaugų teikėjo sveikatą ir gyvybę savanoriškąjį draudimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Paslaugų teikėjai taip pat privalomai nedraudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu. Atsižvelgiant į tai, paslaugų teikimo laikotarpis neįskaičiuojamas į darbo stažo laikotarpį.

Užimtumo tarnyboje bedarbiais užsiregistravę asmenys, pradėję teikti paslaugas pagal kvitus, bedarbio statuso ir gaunamų pašalpų nepraranda. Skaičiuojant piniginę socialinę paramą, į gaunamų pajamų sumą įskaitoma tik ta iš paslaugų teikimo gauta pajamų dalis, kuri viršija 1750 Eur per einamuosius kalendorinius metus.