Ūkinių gyvūnų supirkimas

Ūkinių gyvūnų supirkimas

2017 m. sausio 1 d. šalyje buvo įregistruotos 260 mėsos ir paukštienos įmonių (skerdyklos, skerdyklos kartu su išpjaustymu, mėsos fabrikai, mėsos perdirbimo įmonės, žvėrienos, triušienos įmonės). Jų sąrašai, patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, skelbiami interneto tinklalapyje http://vetlt1.vet.lt/vepras/.

Dar iki Lietuvos įstojimo į ES dienos, tradiciškai gyvuliai buvo perkami pagal jų gyvąjį svorį ir atsiskaitymui kaina nustatoma už gyvojo svorio kilogramą. Perkant gyvulius pagal gyvąjį svorį, buvo vadovaujamasi Lietuvos standartais LST 1374:2004 ,,Skerstini galvijai“, LST 1373:2004 ,,Skerstinos kiaulės“, LST 1561:2004 ,,Skerstinos avys ir ožkos“ bei Žemės ūkio ministerijos 1995 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 759 patvirtintomis Gyvulių, paukščių ir triušių pardavimo ir pirkimo skerdimui laikinosiomis taisyklėmis.

Vadovaujantis šiomis taisyklėmis, gyvulių pirkėjui rekomenduotina perkant ūkinius gyvūnus pagal gyvąjį svorį, taikyti ne didesnę nei 3 proc. nuoskaitą (karvėms – ne didesnę kaip 4 proc., kiaulėms – ne didesnę kaip 2,5 proc.) nuo jų gyvojo svorio už skrandžio ir žarnų turinį. Ir tik esant poreikiui, ūkinių gyvūnų pirkėjas gali taikyti:

  • ne didesnę nei 2 proc. nuo užfiksuoto gyvojo svorio nuoskaitą, jei parduodamas mėšlinas ar purvinas gyvūnas;

  • ne didesnę nei 1 proc. nuo užfiksuoto gyvojo svorio nuoskaitą, jei parduodamos šlapia vilna avys;

  • ne didesnę nei 1,5 proc. nuo visos gaunamos už parduodamą ūkinį gyvūną pinigų sumos, nuoskaitą, jei parduodamas su odos defektais gyvūnas;

  • ne didesnę nei 10 proc. nuo užfiksuoto gyvojo svorio nuoskaitą, jei parduodamas antrojo nėštumo periodo gyvūnas.

Pirkdamas ūkinius gyvūnus pagal gyvąjį svorį, pirkėjas galvijo kategoriją nustato pagal Lietuvos standarto LST 1374:2004 ,,Skerstini galvijai“ 2.7 skyriaus reikalavimus; kiaulės kategoriją – pagal Lietuvos standarto LST 1373:2004 ,,Skerstinos kiaulės“ 5 skyriaus reikalavimus; avies ar ožkos kategoriją – pagal Lietuvos standarto LST 1561:2004 ,,Skerstinos avys ir ožkos“ 4 skyriaus reikalavimus.

Lietuvai ruošiantis stojimui į ES, nuo 2002 m. gegužės 1 d. didesnio pajėgumo skerdyklose pradėtas vykdyti gyvulių skerdenų klasifikavimas, kurio pagrindinis tikslas – objektyvus atsiskaitymas už parduotus gyvulius pagal gyvulio skerdenos svorį ir kokybę, o ne pagal gyvąjį svorį. Galvijų ir kiaulių skerdenas gali klasifikuoti skerdyklos, kurios atsižvelgiant į skerdžiamų gyvulių kiekį yra įtrauktos į skerdenas klasifikuojančių skerdyklų sąrašą, tvirtinamą Žemės ūkio ministro arba mažesnio pajėgumo skerdyklos, pageidaujančios klasifikuoti gyvulių skerdenas (išsamiau žr. Gyvulių skerdenų klasifikavimas).

Skerdykla ar bet koks ūkio subjektas, pirkdamas iš gyvulio augintojo galvijus, turi sudaryti rašytinę gyvulių pirkimo-pardavimo sutartį, kaip reikalauja Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo 3 straipsnis bei pateikti, pridedant prie sutarties, gyvulio pardavėjui skerdyklos vadovo patvirtintas arba gyvojo svorio, arba skerdenos svorio (visų perkamo gyvulio raumeningumo ir riebumo klasių ir skerdenų svorių) kainas.

Vidutinės savaitinės galvijų ir kiaulių supirkimo kainos Lietuvoje ir kitose ES šalyse skelbiamos VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tinklalapyje http://www.vic.lt/?mid=160  (išsamiau žr. Supirkimo kainų ir informacijos apie gamybą skelbimas)

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11