Sodininkystė ir daržininkystė

Daržininkystė

Lietuvoje plėtojama lauko ir šiltnamių daržininkystė. 2011 metais lauko daržovės sudarė 91 proc., viso daržovių derliaus. 94 proc. daržovių derlius užauginamas ūkininkų ir šeimos ūkiuose, o daugiau kaip pusė šiltnamių daržovių derliaus (60 proc.) – žemės ūkio įmonių šiltnamiuose.

Daržovių pasėliai, derlingumas ir derliai 2008-2011 metais

Rodikliai 2008 2009 2010 2011
Lauko daržovių plotas, tūkst. ha 14,2 14,1 13,6 14,1
Lauko daržovių derlingumas, t/ha 19,5 20,7 12,0 20,4
Derlius, įskaitant šiltnamių daržoves, tūkst. t 310,4 321,7 188,6 315,0

Daržovėmis užsėjamas ir užsodinamas plotas stabilizavosi ties 14 tūkst. ha ir pagal preliminarią prognozę 2012 metais jų plotas neviršijo 14 tūkst. ha. Pagrindinių lauko daržovių, tokių kaip kopūstų, morkų, burokėlių ir svogūnų, auginamų stambiuose specializuotuose daržininkystės ūkiuose, auginimo technologijos bei derlingumai prilygsta Olandijos, Vokietijos, Lenkijos auginamų daržovių ūkininkų ūkiuose. Bendras daržovių derlingumas bei derlius didžia dalimi priklauso nuo meteorologinių sąlygų, nes tik nedaugelis daržovių auginimu užsiimančių ūkininkų yra įsirengę laistymo sistemas.

Vaisių ir uogų sektorius

Lietuvoje vis daugiau suvartojama vaisių ir uogų bei jų produktų, kyla produkcijos kokybės ir asortimento reikalavimai. Šalyje išauginto derliaus nebepakanka vidaus poreikiams patenkinti, todėl pilnam poreikių patenkinimui, dalis vaisių ir uogų importuojama. Šalies vaisių ir uogų augintojai, norėdami išlikti konkurencingi vidaus rinkoje ir ES rinkoje, priversti diegti naujas technologijas, taikyti pažangias rinkodaros priemones, plėsti verslinių intensyviai prižiūrimų, sodų bei uogynų plotus.

Sodų ir uogynų plotas, derlius ir derlingumas Lietuvoje 2008-2011 metais

Rodikliai 2008 2009 2010 2011
Sodinių plotas, tūkst. ha 27,0 26,7 29,4 29,4
iš jų derantis 22,9 22,3 23,4 24,0
Derlius, tūkst. t 87,9 69,9 44,0 60,3
Derlingumas, t/ha 3,8 3,1 1,9 2,5

Sodų struktūroje pagrindinai, net 77 proc., sudaro obelys. Jaučiamas sodų derliaus pramečiavimas, nes dauguma sodų, kurie priklauso gyventojams, yra įveisti pasenusiomis veislėmis, kurių vaisiai tinka tiktai sulčių gamybai. Intensyvūs versliniai sodai, kurie pradėti veisti po šalies nepriklausomybės paskelbimo, yra užsodinami veislėmis, kurių vaisiai tinka ilgam saugojimui bei turi gerą prekinę išvaizdą bei skonį.

Teisės aktai

  • 2013 m. sausio 30 d. žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-87 „Dėl vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2013 – 2014 mokslo metų strategijos patvirtinimo“.
  • 2011 m. spalio 10 d. žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-742 ,,Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 3D-811 ,,Dėl vaisių vartojimo skatinimo mokyklose 2010-2013 m. programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
  • 2012 m. balandžio 17 d. žemės ūko ministro įsakymas Nr. 3D-264 ,,Dėl vaisių ir daržovių gamintojų grupių pripažinimo ir paramos joms teikimo taisyklių patvirtinimo“.
  • 2012 m. gegužės 3 d. žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-323 ,,Dėl augalų 2012 m. derliaus draudimo įmokų kompensavimo procento ir sumos dydžių nustatymo“.
  • 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“).
  • 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 543/2011,kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės.
  • 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 13/2009 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo ir Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas), siekiant nustatyti vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą.
  • 2009 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 288/2009 kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklės dėl Bendrijos pagalbos tiekiant vaisius ir daržoves, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų produktus vaikams į švietimo įstaigas įgyvendinant vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą.

Naudingos nuorodos

  • Lietuvos sodininkystės daržininkystės institutas : www.lsdi.lt
  • Lietuvos daržovių augintojų asociacija: www.ldaa.lt
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11