Atsietosios išmokos už karves žindenes

Susiję įsakymai:

  • Nr. 3D-434 2008-08-04 Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 3D-383 „Dėl atsietų nuo gamybos papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už karves žindenes ir telyčias“ pakeitimo 2007-08-16 Nr. 3D-383

Dėl atsietų nuo gamybos papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už karves žindenes ir telyčias

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72-3009) 9 straipsnio 1 ir 2 dalimis bei Ministerijos vykdomų programų priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų administravimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-23 (Žin., 2006, Nr. 9-343),

t v i r t i n u Atsietų nuo gamybos papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už karves žindenes ir telyčias taisykles (pridedama).

Žemės ūkio ministrė
Kazimira Danutė Prunskienė

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2007-08-16 raštu Nr. ((1.16-0203)-5K-0725458)--6K-0709053

SUDERINTA
Lietuvos savivaldybių asociacijos
2007-08-13  raštu Nr. (18)-SD-609

Įsakymą rengė Maisto saugos ir kokybės departamento (direktorius S. Jasius, tel. 239 1146) Gyvulininkystės ir veterinarijos skyriaus (vedėjas A. Muzikevičius, tel. 239 1126) vyr. specialistas G.Vagonis, tel. 239 1153.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11