Žemės ūkio technikos techninės būklės priežiūra

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 8 straipsnio 28 punktas nustato, kad viena iš valstybės perduotų savivaldybėms funkcijų yra traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas ir techninė priežiūra. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 483 ,,Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų valstybinės priežiūros“ Žemės ūkio ministerijai pavesta parengti ir patvirtinti traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarką bei teikti metodinę pagalbą traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimo ir techninės apžiūros darbus vykdančioms savivaldybėms. Vadovaudamosi šiais teisės aktais, savivaldybių administracijos paskiria asmenis, atsakingus už traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų valstybinę techninę apžiūrą. Daugumoje savivaldybių šie darbai yra pavesti žemės ūkio skyrių specialistams. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarka bei techniniai reikalavimai eksploatuojamiems traktoriams, savaeigėms ir žemės ūkio mašinoms bei jų priekaboms patvirtinti žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 207.

Techninės apžiūros tikslas – kontroliuoti ir įvertinti traktorių ir kitos technikos techninę būklę, siekti, kad eksploatuojama technika nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir žalos aplinkai. Organizuojant technines apžiūras atsižvelgiama į žemės ūkio technikos specifiką – vienas iš šių apžiūrų ypatumų yra tai, kad žemės ūkio skyrių specialistai atvyksta į technikos buvimo vietą. Žinoma, stengiamasi vieno išvykimo metu patikrinti kuo didesnį mašinų kiekį, todėl tuo tikslu savivaldybės sudaro ir viešai paskelbia techninių apžiūrų grafikus, rekomenduodamos techninės apžiūros laiką ir vietą. Techninės apžiūros atliekamos kas dveji metai, išskyrus naujus traktorius.

Techninės apžiūros metu tikrinama, ar traktoriaus techninė būklė, komplektiškumas, sistemų, junginių veikimas atitinka Techninius reikalavimus eksploatuojamiems traktoriams, savaeigėms ir žemės ūkio mašinoms bei jų priekaboms, Kelių eismo taisyklių bei traktoriaus gamintojo nurodytus reikalavimus. Jeigu traktorius atitinka reikalavimus, atlikus techninę apžiūrą išduodamas techninės apžiūros talonas, kuriame nurodoma techninės apžiūros atlikimo ir kitos techninės apžiūros data. Taloną pasirašo techninę apžiūrą atlikęs savivaldybės valstybės tarnautojas, dėdamas spaudą su savo vardu ir pavarde. Kitos techninės apžiūros metu išduodamas naujas techninės apžiūros talonas. Jeigu traktorius neatitinka reikalavimų, techninė apžiūra atliekama pakartotinai.

Nauji traktoriai nuo pirmos traktoriaus registracijos datos trejus metus eksploatuojami be techninės apžiūros. Techninės apžiūros talonas naujiems traktoriams neprivalomas, tačiau tokį taloną įregistruotam naujam traktoriui jo savininkas (valdytojas) gali gauti, pateikęs traktoriaus registracijos liudijimą. Naujam traktoriui techninės apžiūros talonas išduodamas be tikrinimo, kitos techninės apžiūros data nurodoma po trejų metų nuo pirmosios registracijos datos.

Už techninę apžiūrą imama valstybės rinkliava. Rinkliavos dydis už traktoriaus ar savaeigės mašinos techninę apžiūrą yra:

miesto savivaldybėse –7,6 euro, rajono savivaldybėse – 6,8 euro. Už traktoriaus priekabos techninę apžiūrą:  miesto savivaldybėse – 5,9 euro, rajono savivaldybėse – 5,5 euro. Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninės apžiūros atlikimą Birštono, Druskininkų, Marijampolės, Neringos, Visagino, Elektrėnų, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Pagėgių, Rietavo savivaldybėse imama 4.546.2 arba 4.547.2 papunktyje nurodyta valstybės rinkliava, patvirtinta Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000m. gruodžio 15d. nutarimu Nr.1458 . Valstybės rinkliava už pirmąją vienetinės gamybos traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninę apžiūrą didinama 2 kartus. Už kiekvieną išvykimą atlikti traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninės apžiūros ne pagal grafiką papildomai imama 9,90 euro valstybės rinkliava, už traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono dublikato išdavimą – 4,2 euro, už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos valstybinio numerio ženklo išdavimą –10 eurų, už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos įregistravimą – 17 eurų, už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos registracijos liudijimo dublikato išdavimą – 7,5 euro, už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos duomenų keitimą Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre – 15 eurų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-28