Registro duomenys ir duomenų teikimas

Registro duomenys teikiami registro nuostatų nustatyta tvarka. Populiariausias registro duomenų teikimo būdas yra juridinę galią turinčių pažymų išdavimas. Šiomis pažymomis plačiai naudojasi traktorių savininkai, siekdami gauti bankų paskolas ir tuo tikslu įkeisdami traktorius bei įvairiais kitais tikslais. Norint gauti minėtą pažymą, reikia užpildyti ir pateikti prašymą.

  • Platesnė informacija apie pažymų išdavimą ir prašymo forma paskelbta valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro interneto tinklalapyje http://www.vic.lt/?mid=228.
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-22