Pagrindų direktyva ir techninės direktyvos

Pagrindų direktyva laikoma 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinanti direktyvą 74/150/EEB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 31 tomas, p. 311). Tai yra viena iš ES vidaus rinkos direktyvų, reglamentuojanti traktoriaus tipo patvirtinimo tvarką, tipo patvirtinimui naudojamų direktyvų ir kitų teisės aktų sąrašus, tipo patvirtinimo ir atitikties sertifikatų formas, registravimo ir prekybos reikalavimus, produkcijos atitikties užtikrinimo priemones, traktorių kategorijas ir tipus.

Kaip minėta, taisyklės ir direktyva nustato administracines procedūras, tačiau nereglamentuoja techninių reikalavimų.   Techninius reikalavimus traktoriams reglamentuoja 22 atskirosios techninio derinimo direktyvos. Tai direktyvos, reglamentuojančios atskirus techninius parametrus, pavyzdžiui, didžiausią masę, didžiausią greitį, elektromagnetinį suderinamumą, stabdymo įtaisus, triukšmo lygį, apšvietimo įrangą, išmetamuosius teršalus, vairuotojo ir keleivio sėdynes ir kt.

 1. 1976 m. balandžio 6 d. Tarybos direktyva 76/432/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių stabdymo įtaisus, suderinimo. (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 3 tomas, p. 104).
 2. 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/763/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių keleivių sėdynes, suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 3 tomas, p. 255).
 3. 1978 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 78/764/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių ratinių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių vairuotojų sėdynes, suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 5 tomas, p. 156).
 4. 1980 m. birželio 24 d. Tarybos direktyva 80/720/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių vairuotojo darbo erdve, vairuotojo vietos prieiga, durimis ir langais, suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 6 tomas  p. 34). 
 5. 1986 m. gegužės 26 d. Tarybos direktyva 86/297/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su žemės ūkio ir miškų ūkio ratinių traktorių darbo velenais ir šių velenų apsauga, suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 8 tomas,  p.152).
 6. 1986 m. gegužės 26 d. Tarybos direktyva (86/298/EEB dėl konstrukcijų, apsaugančių nuo apvirtimo, pritvirtinamų prie siauros tarpvėžės ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių galinės dalies (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 8 tomas, p.159). 
 7. 1986 m. liepos 24 d. Tarybos direktyva 86/415/EEB dėl žemės ūkio ir miškų ūkio ratinių traktorių valdymo įtaisų montavimo, išdėstymo, veikimo ir identifikavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 8 tomas, p.197). 
 8. 1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva  87/402/EEB dėl konstrukcijų, apsaugančių nuo apvirtimo, kurios montuojamos prieš siauros tarpvėžės ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių vairuotojo sėdynę (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 8 tomas, p. 291).
 9. 2000 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2000/25/EB dėl veiksmų, kurių būtina imtis dėl variklių, skirtų žemės ūkio ar miškų ūkio traktoriams, išmetamų dujinių teršalų ir kietųjų dalelių, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 74/150/EEB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 25 tomas, p. 365).
 10. 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/2/EB dėl ratinių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių regos lauko ir priekinio stiklo valytuvų (kodifikuota redakcija) (OL 2008 L24, p. 30).
 11. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/57/EB dėl ratinių žemės ar miškų ūkio traktorių konstrukcijų, saugančių apvirtimo atveju (OL 2009 L 261, p. 1).
 12. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/58/EB dėl žemės ir miškų ūkio ratinių traktorių vilkties ir atbulinės eigos įtaisų (OL 2009 L 198, p. 4).
 13. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/59/EB dėl ratinių žemės ar miškų ūkio traktorių galinio vaizdo veidrodžių (OL 2009 L 198, p. 9).
 14. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/60/EB dėl ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių didžiausio projektinio greičio ir jų krovinių kėbulų (OL 2009 L 198, p. 15).
 15. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/61/EB, susijusi su ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių apšvietimo ir šviesos signalų įtaisų sumontavimu (OL 2009 L 203, p. 19).
 16. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/63/EB dėl ratinių žemės ar miškų ūkio traktorių tam tikrų dalių ir techninių rodiklių  (OL 2009 L 214, p. 23).
 17. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/64/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių keliamų radijo trukdžių slopinimo (elektromagnetinio suderinamumo) (OL 2009 L 216, p. 1).
 18. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/66/EB dėl ratinių žemės ar miškų ūkio traktorių vairo mechanizmų  (OL 2009 L 201, p. 11).
 19. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/68/EB dėl ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių apšvietimo ir šviesos signalų įtaisų sudedamosios dalies tipo patvirtinimo  (OL 2009 L 203, p. 52).
 20. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/75/EB dėl ratinių žemės ar miškų ūkio traktorių konstrukcijų, saugančių apvirtimo atveju (statiniai bandymai) (OL 2009 L 261, p. 40).
 21. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/76/EB dėl ratinių žemės ar miškų ūkio traktorių vairuotoją veikiančio triukšmo lygio (OL 2009 L 201, p. 18).
 22. 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/144/EB dėl tam tikrų ratinių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių sudėtinių dalių ir techninių charakteristikų (OL 2010 L 27 p.33).

Šiame sąraše pateiktos pagrindinės techninio derinimo direktyvos, nurodyti jų aktualių redakcijų adresai. Pažymėtina tai, kad direktyvos nuolat keičiamos, derinant jų nuostatas su technine pažanga. Įskaitant įvairias pakeičiančias direktyvas, iš viso yra 82 direktyvos. Be to, šalia Europos Sąjungos techninio derinimo direktyvų, tvirtinant traktoriaus tipą lygiagrečiai galima naudoti ir kitus tarptautinius teisės aktus. Tipui patvirtinti leista taikyti Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos (UN/ECE) reglamentus, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) standartizuotus kodeksus, taip pat kai kurias motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimą reglamentuojančias direktyvas.

ES atskirosios techninio derinimo direktyvos reglamentuoja įvairias traktoriaus sistemas ir techninius mazgus

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11