Kokie traktoriai yra T1, T2, T3, T4.3 kategorijų, kuriems taikomas EB tipo patvirtinimas

  • T1 – traktoriai, kurių didžiausias projektinis greitis neviršija 40 km/h, parengto eksploatuoti traktoriaus masė didesnė kaip 600 kg, važiuoklės prošvaisa neviršija 1000 mm ir artimiausios prie vairuotojo ašies tarpuvėžio plotis ne mažesnis kaip 1150 mm. Traktorių su keičiama vairuotojo vieta (sėdynė ir vairaratis apgręžiami) artimiausia prie vairuotojo ašimi laikoma ta, ant kurios yra sumontuotos didžiausio skersmens padangos;
  • T2 – traktoriai, kurių didžiausias projektinis greitis neviršija 40 km/h, parengto eksploatuoti traktoriaus masė didesnė kaip 600 kg, važiuoklės prošvaisa neviršija 600 mm ir mažiausias tarpuvėžio plotis yra mažesnis kaip 1150 mm. Jeigu svorio centro aukščio ir tarpuvėžio vidutinio pločio santykis viršija 0,9 – didžiausias projektinis greitis ribojamas iki 30 km/h;
  • T3 – traktoriai, kurių didžiausias projektinis greitis neviršija 40 km/h ir parengto eksploatuoti traktoriaus masė neviršija 600 kg;
  • T4.3 – traktoriai su maža važiuoklės prošvaisa, kuriems būdingas konstrukcijos elementas yra laikomasis rėmas, turintys vieną ar daugiau darbo velenų. Jų techniškai leistina masė neviršija 10 t, o šios masės ir parengto eksploatuoti traktoriaus masės santykis neviršija 2,5. Šių traktorių svorio centro koordinatė, kai padangos sumontuotos įprastai, yra mažesnė negu 850 mm.

Kaip minėta, šiems traktoriams taikomas EB tipo patvirtinimas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11