Kokie traktoriai laikomi greitaeigiais

Greitaeigiais laikomi traktoriai, kurių didžiausias projektinis greitis viršija 40 km/h. Šių traktorių kategorija – T5. Pagal direktyvą 2003/37 greitaeigiams T5 kategorijos traktoriams kol kas nėra galimybės taikyti tipo patvirtinimo sistemą, nes nepriimtos visos reikalingos atskirosios direktyvos.

Viena iš svarbiausių techninių direktyvų, kurią reikia papildyti dėl greitaeigių traktorių tipo patvirtinimo, yra minėta 1976 m. balandžio 6 d. Tarybos direktyva 76/432/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių stabdymo įtaisus, suderinimo. Taip pat nepriimtos reikiamos direktyvos vairo mechanizmų, darbo velenų, valdymo įtaisų, vairuotojų sėdynių ir kitos.

Lietuvoje leidžiama registruoti ir naudoti greitaeigius traktorius, kurių didžiausias projektinis greitis neviršija 50 km/h.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11