Traktorių ir kitų mašinų techninė atitiktis

Priėmus 2021 m. gruodžio 28 d. žemės ūkio ministro ir susisiekimo ministro įsakymą Nr. 3D-870/3-575 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ (įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.), kuriuo Lietuvos transporto saugos administracija įgaliota atlikti žemės ir miškų ūkio transporto priemonių atitikties įvertinimą ir tipo patvirtinimą, užtikrinant Reglamento (ES) Nr. 167/2013 nuostatų, susijusių su žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimu, įgyvendinimą ir vykdymą, atitinkamai patikslintas Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo tvarkos aprašas, patvirtintas žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 3D-770 „Dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros“.