Parama pieno gamintojams

Pieno gamintojų pajamų palaikymui nuo įstojimo į ES kasmet iš šalies biudžeto mokamos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už pieną. Nuo 2014 m. jos vadinamos pereinamojo laikotarpio nacionaline parama. Nuo 2014 m. mūsų šalies pieno gamintojams mokamos išmokos ir iš ES biudžeto lėšų.

Tiesioginės išmokos pieno gamintojams gali būti skirtos pagal šias paramos schemas:

  • Pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną (anksčiau vadinosi atsietosios papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už pieną)
  • 2015-2020 metų susietoji parama už pienines karves

Šias paramos schemas, remdamasi duomenų bazėse turima informacija, administruoja VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“ www.vic.lt, o pinigus į pieno gamintojų, valdos valdytojų, kuriems priskirtos išmokos, sąskaitas perveda Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos www.nma.lt. Nacionalinė mokėjimo agentūra taip pat vykdo ir pieno gamintojų, valdos valdytojų, kuriems priskirtos išmokos, patikrą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11