Nitratų direktyvos įgyvendinimas

Pažangaus ūkininkavimo taisyklės ir patarimai 2004-12-06

Priedai:

  1. skyrius. Įvadas
  2. skyrius. Žemdirbystė ir aplinkos apsauga
  3. skyrius. Dirvų kalkinimas ir tręšimas
  4. skyrius. Augalų apsauga ir pesticidų naudojimas
  5. skyrius. Gyvulininkystė
  6. skyrius. Mėšlo laikymas ir naudojimas
  7. skyrius. Nuotėkų ir atliekų tvarkymas
  8. skyrius. Melioracija, biologinė įvairovė ir kraštovaizdis

Žemės ūkio technikos kiemų nuotekų ir plovyklų dumblo tvarkymo rekomendacijos

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-29