header image

Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programa

Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programa startavo 2017 m. rugsėjo 1 d. Ji apjungė ir tęsia pradėtą Vaisių vartojimo skatinimo ugdymo įstaigose programos ir Pieno vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos (programa „Pienas vaikams“) veiklą.

Programos tikslai:

  • padidinti suvartojamų vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno gaminių dalį vaikų mityboje;
  • diegti vaikams supratimą apie vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno gaminių vartojimo teigiamą poveikį sveikatai.

Pagal programą vaikams yra tiekiami ekologiški arba pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą išauginti (pagaminti) produktai: obuoliai, morkos, kriaušės, obuolių sultys ir pieno gaminiai - geriamasis pienas, jogurtas bei šviežias ir brandintas sūris.

Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos interneto puslapis http://www.pienasvaisiai.lt

Programos įgyvendinimą reglamentuoja šie teisės aktai:

  • Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/791, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1308/2013 ir (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos, susijusios su vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programa;
  • Tarybos reglamentas (ES) 2016/795, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės;
  • Komisijos įgyvendinimo reglamentas (EB) 2017/39 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.1308/2013 taikymo taisyklių, susijusių su Sąjungos pagalba vaisiams ir daržovėms, bananams ir pienui švietimo įstaigoms teikti;
  • Komisijos deleguotasis reglamentas (EB) 2017/40, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.1308/2013 papildomas nuostatomis dėl Sąjungos pagalbos vaisiams ir daržovėms, bananams ir pienui švietimo įstaigoms, ir iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014;
  • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. 3D-489 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2017–2023 mokslo metų strategijos patvirtinimo“ (Aktuali redakcija);
  • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. 3D-599 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Aktuali redakcija).

Priemonę administruoja VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (interneto adresas http://www.litfood.lt).

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11