header image

Pieno pramonė

Lietuvoje pieno ūkis – viena svarbiausių žemės ūkio šakų. Pieno gamyba sudaro beveik penktadalį visos žemės ūkio produkcijos.

2021-01-01 Lietuvoje buvo laikoma 234 tūkst. karvių. Per 2020 metus pieninių karvių banda sumažėjo 7,5 tūkst. karvių arba 3,1 proc.

Ūkių, laikančių karves, 2021-01-01 buvo 27,5 tūkst., palyginti su 2020-01-01, jų sumažėjo 11,0 proc. (3,4 tūkst.). 77 proc. visų pasitraukusiųjų iš pieno gamybos buvo 1–2 karvių laikytojai.

Per 2020 m. Lietuvoje iš viso buvo supirkta 1354 tūkst. t pieno, 0,5 proc. daugiau, palyginti su 2019 m. 

Daugiau informacijos apie pieno ūkius ir pieno rinką galite rasti VĮ Žemės ūkio informacijos ir verslo centro puslapyje (https://www.vic.lt/pieno-rinka/)