header image

Pieno pramonė

Lietuvoje pieno ūkis – viena svarbiausių žemės ūkio šakų. Pieno gamyba sudaro apie 15 proc. visos žemės ūkio produkcijos.

2022-01-01 Lietuvoje buvo laikoma 226,0 tūkst. karvių. Ūkių, laikančių karves, 2022-01-01 buvo 23,9 tūkst.

Per 2021 m. 59 pieno perdirbimo ir supirkimo įmonės iš viso supirko 1340 tūkst. t pieno. Lietuvos apsirūpinimas pienu siekia apie 150 proc. 

Daugiau informacijos apie pieno ūkius ir pieno rinką galite rasti VĮ Žemės ūkio informacijos ir verslo centro puslapyje.