header image

Pieno pramonė

Lietuvoje pieno ūkis – viena svarbiausių žemės ūkio šakų. Pieno gamyba sudaro apie 15 proc. visos žemės ūkio produkcijos.

2023-01-01 Lietuvoje buvo laikoma 222,95 tūkst. karvių. Ūkių, laikančių karves, 2023-01-01 buvo 21,5 tūkst.

Per 2022 m. 55 pieno perdirbimo ir supirkimo įmonės iš viso supirko 1345,6 tūkst. t pieno. Lietuvos apsirūpinimas pienu siekia apie 150 proc. 

Daugiau informacijos apie pieno ūkius ir pieno rinką galite rasti VĮ Žemės ūkio duomenų centro puslapyje.