header image

Pieno pramonė

Lietuvoje pieno ūkis – viena svarbiausių žemės ūkio šakų. Pieno gamyba sudaro beveik penktadalį visos žemės ūkio produkcijos.

2021-01-01 Lietuvoje buvo laikoma 234 tūkst. karvių. Ūkių, laikančių karves, 2021-01-01 buvo 27,5 tūkst.

Per 2020 m. 58 pieno perdirbimo ir supirkimo įmonės iš viso buvo supirko 1354 tūkst. t pieno. Lietuvos apsirūpinimas pienu siekia per 150 proc.

Daugiau informacijos apie pieno ūkius ir pieno rinką galite rasti VĮ Žemės ūkio informacijos ir verslo centro puslapyje (https://www.vic.lt/pieno-rinka/)