header image

Mėsos pramonė

Šalyje veikia per 240 galvijų ir kiaulių skerdimo, jų mėsos išpjaustymo bei perdirbimo įmonių ir ūkininkų, 17 paukščių skerdimo ir paukštienos išpjaustymo bei perdirbimo veiklą vykdančių įmonių, 3 žvėrienos įmonės, 22 kiaušinių gavybos įmonės.

Lietuvoje per metus pagaminama apie 45 tūkst. t galvijienos, apie 80 tūkst. t kiaulienos, apie 100 tūkst. t paukštienos, surenkama apie 880 mln. vnt. kiaušinių. Šalyje laikoma apie 640 tūkst. galvijų, apie 570 tūkst. kiaulių, apie 150 tūkst. avių ir ožkų, apie 8,5 mln. paukščių ir apie 3 mln. vištų dedeklių.

Šalyje nuo 2015 m. sausio 1 d. įteisintas gyvūnų skerdimas be apsvaiginimo skerdyklose (Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 1, 2, 5 ir 17 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo priedu įstatymas (Nr. XII-1147)), sudarant galimybes eksportuoti mėsos produkciją į musulmoniškų šalių rinkas.

Būdama pakankamai apsirūpinusi savo gamybos galvijiena (apie 300 proc.), Lietuva yra šios mėsos rūšies eksportuotoja – eksportuojama apie 70 proc. visos pagamintos galvijienos.

Skirtingai nei galvijiena, apsirūpinimas savos gamybos kiauliena tesiekia apie 50 proc., todėl, siekiant patenkinti vartotojų poreikius, didesnė kiaulienos dalis yra importuojama. Importuojama skerdenų praktiškai tiek pat, kiek ir pagaminama.

Paukštiena ir kiaušiniais šalyje apsirūpinama visiškai – atitinkamai apie 110  proc. ir  120 proc.

Mėsos suvartojimas vienam gyventojui per metus siekia apie 101 kg: kiaulienos suvartojama apie 59 kg, paukštienos – apie 31 kg, jautienos – tik 4 kg, o kiaušinių – per 242 vnt.