exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Krakmolo pramonė

 

Teisės aktai

  • 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).
  • 2008 m. birželio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 491/2008, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisykles, susijusias su grūdų sektoriaus gamybos grąžinamosiomis išmokomis, (OL L 149, 2008 6 7, p. 55).
  • 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 72/2009 dėl bendros žemės ūkio politikos pakeitimų, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 320/2006, (EB) Nr. 1405/2006, (EB) Nr. 1234/2007, (EB) Nr. 3/2008 ir (EB) Nr. 479/2008 bei panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 1883/78, (EEB) Nr. 1254/89, (EEB) Nr. 2247/89, (EEB) Nr. 2055/93, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 2596/97, (EB) Nr. 1182/2005 ir (EB) Nr. 315/2007 (OL L 30, 2009 1 31, p. 1).


Krakmolo pramonės apžvalga

Šalyje šiuo metu gaminama tik viena krakmolo rūšis – kviečių krakmolas (bulvių krakmolas negaminamas). Įmonė AB „Amilina“ (buvusi „Malsena“) 2005 metais inicijavo kviečių krakmolo fabriko statybą Panevėžyje, kuris 2008 metais buvo užbaigtas. Įdiegus modernias malybos technologijas AB „Amilina“ pajėgi gaminti ne vien tik miltus, bet ir kviečių krakmolą, glitimą bei kitus malybos gaminius. Kviečių krakmolo gamybos našumai siekia 120 tūkst. tonų per metus, kviečių glitimo perdirbama 40 tūkst. tonų per metus, gliukozės sirupo gamyba siekia 100 tūkst. tonų per metus.

Krakmolas – universali, įvairios paskirties gamtinė žaliava, kuri naudojama gaminant ne tik jogurtą ar surimį, bet ir popierių bei gipso kartono plokštes. UAB „Amilina“ 99 procentus savo pagaminamos produkcijos eksportuoja ir tik mažoji dalis produkcijos parduodama Lietuvoje, t. y. Grigiškių popieriaus fabrikui.

 

Dėl informacijos prašome kreiptis į Jūratę Kišerauskę, Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Maisto pramonės skyriaus patarėją (tel. 239 1140, el. paštas jurate.kiserauske@zum.lt).

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11