Cukraus pramonė

Cukraus pramonė

Teisės aktai

Šiuo metu cukrui, izogliukozei ir cukraus produktams taikomos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr.1308/2013 nustatytos nuostatos, kurios priimtos atsižvelgiant į įsipareigojimus PPO:

 • nustatyti cukraus prekybiniai metai;

 • nustatytas baltojo cukraus ir izogliukozės bei cukraus ir izogliukozės produktų sąrašas, kuriam taikomas bendras cukraus sektoriaus rinkų organizavimas;

 • nustatytos baltojo cukraus ir izogliukozės sąvokų apibrėžtys bei skirstymas į kategorijas, kuriomis nustatomi kokybės standartai ir suteikiama vartotojams tinkama informacija apie produktą (kokybės rodikliai);

 • baltojo cukraus gamintojų patvirtinimas;

 • baltojo cukraus gamybos kvotos paskirstymas cukraus gamintojams;

 • nustatyta mažiausia cukrinių runkelių kaina, kurią privalo mokėti cukraus gamintojas;

 • cukraus sektoriuje taikomi tarpšakiniai susitarimai tarp cukrinių runkelių augintojų ir cukraus gamintojų;

 • cukrinių runkelių tiekimo sutarčių sudarymas;

 • cukraus gamybos mokestis cukraus sektoriuje;

 • pertekliaus mokestis cukraus sektoriuje;

 • numatyta parama už privatų saugojimą;

 • nustatyti prekybos standartai, susiję su kokybe, klasifikavimu, svoriu, pakuote, įpakavimu, sandėliavimu, vežimu, pateikimu, kilme ir ženklinimu;

 • numatyta prekyba su trečiosiomis šalimis pagal tarptautinius susitarimus. Ši nuostata taikoma KN 1701 pozicijose;

 • numatytas laikinojo įvežimo ir išvežimo tvarkos taikymas.

  Cukraus sektoriaus apžvalga

  Po įvykusio Bendrijos cukraus pramonės restruktūrizavimo 2008–2009 prekybiniais metais, Lietuvoje baltąjį cukrų gamina dvi įmonės: UAB „Lietuvos cukrus“ (buvusi UAB „Arvi cukrus“) ir AB „Nordic sugar Kėdainiai“. Lietuvos baltojo cukraus gamybos kvota 2016–2017 prekybiniais metais paskirstyta taip: UAB „Lietuvos cukrus“ – 26 043 t ir AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ – 64 209 t. Izogliukozės gamybos Lietuvoje nėra.

  2016 m. cukriniai runkeliai buvo auginami 14,69 tūkst. ha plote. Per 2016 m. cukraus gamybos sezoną buvo supirkta 933,93 tūkst. t 17,16 proc. cukringumo cukrinių runkelių ir pagaminta 143,23 tūkst. t baltojo cukraus. Šalies gamybos kvota viršyta 158,7 proc.

  2016 m. cukraus fabrikai pardavė 141, 97 tūkst. t baltojo cukraus: 116, 87 tūkst. t Lietuvos rinkoje ir 25,10 tūkst. t Europos Sąjungos vidaus rinkoje, eksportavo 37,25 tūkst. t baltojo cukraus į trečiąsias šalis. 2016 m. Lietuvos rinkoje vidutinė mažmeninė cukraus kaina buvo 0,89 Eur/kg, o vidutinė cukraus gamintojų cukraus pardavimo kaina – 0,54 Eur/kg.

  2016–2017 prekybiniai metai, kurie baigsis 2017-09-30, yra paskutiniai metai, kada galioja cukraus kvotų sistema. Cukraus rinkai liberalizuojantis, atsisakoma ne tik cukraus gamybos kvotų, bet ir nustatytos minimalios cukrinių runkelių supirkimo kainos. Pagrindinis tikslas lieka tas pats – iš lietuviškų cukrinių runkelių pagamintas cukrus turėtų būti konkurencingas ne tik ES, bet ir pasaulinėje rinkoje, o cukrinių runkelių auginimas turėtų būti patrauklesnis, negu daugelio kitų ūkiuose auginamų kultūrų. Todėl cukraus gamintojai daug investuoja į cukrinių runkelių kokybę, cukrinių runkelių auginimo ir pristatymo į fabriką sąnaudų mažinimą, į naujausias cukrinių runkelių auginimo ir jų išsaugojimo technologijas, gamybinių pajėgumų didinimą, sandėliavimą.

   

  Dėl informacijos prašome kreiptis į Vidą Kučinskienę, Maisto pramonės ir kokybės skyriaus vyr. specialistę (tel. 2391 139, el. paštas: vida.kucinskiene@zum.lt)

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11