exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Cukraus pramonė

Cukraus pramonė

Teisės aktai

Šiuo metu cukrui, izogliukozei ir cukraus produktams taikomos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr.1308/2013 nustatytos nuostatos, kurios priimtos atsižvelgiant į įsipareigojimus PPO:

 • nustatyti cukraus prekybiniai metai;

 • nustatytas baltojo cukraus ir izogliukozės bei cukraus ir izogliukozės produktų sąrašas, kuriam taikomas bendras cukraus sektoriaus rinkų organizavimas;

 • nustatytos baltojo cukraus ir izogliukozės sąvokų apibrėžtys bei skirstymas į kategorijas, kuriomis nustatomi kokybės standartai ir suteikiama vartotojams tinkama informacija apie produktą (kokybės rodikliai);

 • baltojo cukraus gamintojų patvirtinimas;

 • baltojo cukraus gamybos kvotos paskirstymas cukraus gamintojams;

 • nustatyta mažiausia cukrinių runkelių kaina, kurią privalo mokėti cukraus gamintojas;

 • cukraus sektoriuje taikomi tarpšakiniai susitarimai tarp cukrinių runkelių augintojų ir cukraus gamintojų;

 • cukrinių runkelių tiekimo sutarčių sudarymas;

 • cukraus gamybos mokestis cukraus sektoriuje;

 • pertekliaus mokestis cukraus sektoriuje;

 • numatyta parama už privatų saugojimą;

 • nustatyti prekybos standartai, susiję su kokybe, klasifikavimu, svoriu, pakuote, įpakavimu, sandėliavimu, vežimu, pateikimu, kilme ir ženklinimu;

 • numatyta prekyba su trečiosiomis šalimis pagal tarptautinius susitarimus. Ši nuostata taikoma KN 1701 pozicijose;

 • numatytas laikinojo įvežimo ir išvežimo tvarkos taikymas.

  Cukraus sektoriaus apžvalga

  Po įvykusio Bendrijos cukraus pramonės restruktūrizavimo 2008–2009 prekybiniais metais, Lietuvoje baltąjį cukrų gamina dvi įmonės: UAB „Lietuvos cukrus“ (buvusi UAB „Arvi cukrus“) ir AB „Nordic sugar Kėdainiai“. Lietuvos baltojo cukraus gamybos kvota 2016–2017 prekybiniais metais paskirstyta taip: UAB „Lietuvos cukrus“ – 26 043 t ir AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ – 64 209 t. Izogliukozės gamybos Lietuvoje nėra.

  2016 m. cukriniai runkeliai buvo auginami 14,69 tūkst. ha plote. Per 2016 m. cukraus gamybos sezoną buvo supirkta 933,93 tūkst. t 17,16 proc. cukringumo cukrinių runkelių ir pagaminta 143,23 tūkst. t baltojo cukraus. Šalies gamybos kvota viršyta 158,7 proc.

  2016 m. cukraus fabrikai pardavė 141, 97 tūkst. t baltojo cukraus: 116, 87 tūkst. t Lietuvos rinkoje ir 25,10 tūkst. t Europos Sąjungos vidaus rinkoje, eksportavo 37,25 tūkst. t baltojo cukraus į trečiąsias šalis. 2016 m. Lietuvos rinkoje vidutinė mažmeninė cukraus kaina buvo 0,89 Eur/kg, o vidutinė cukraus gamintojų cukraus pardavimo kaina – 0,54 Eur/kg.

  2016–2017 prekybiniai metai, kurie baigsis 2017-09-30, yra paskutiniai metai, kada galioja cukraus kvotų sistema. Cukraus rinkai liberalizuojantis, atsisakoma ne tik cukraus gamybos kvotų, bet ir nustatytos minimalios cukrinių runkelių supirkimo kainos. Pagrindinis tikslas lieka tas pats – iš lietuviškų cukrinių runkelių pagamintas cukrus turėtų būti konkurencingas ne tik ES, bet ir pasaulinėje rinkoje, o cukrinių runkelių auginimas turėtų būti patrauklesnis, negu daugelio kitų ūkiuose auginamų kultūrų. Todėl cukraus gamintojai daug investuoja į cukrinių runkelių kokybę, cukrinių runkelių auginimo ir pristatymo į fabriką sąnaudų mažinimą, į naujausias cukrinių runkelių auginimo ir jų išsaugojimo technologijas, gamybinių pajėgumų didinimą, sandėliavimą.

   

  Dėl informacijos prašome kreiptis į Vidą Kučinskienę, Maisto pramonės ir kokybės skyriaus vyr. specialistę (tel. 2391 139, el. paštas: vida.kucinskiene@zum.lt)

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11