Ūkinių gyvūnų registras

Ūkinių gyvūnų registras įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 3D-451 „Dėl Ūkinių gyvūnų registro nuostatų patvirtinimo“.

 

Registro valdytoja – Žemės ūkio ministerija;

Registro tvarkytojai – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir VĮ Žemės ūkio duomenų centras.

 

Registro objektai:

  • ūkinis gyvūnas (-ai), laikomas (-i) bandoje ir konkrečioje laikymo vietoje;
  • ūkinių gyvūnų banda.

 

Registro objektams apibūdinti naudojami šių susijusių registrų duomenys:

  • Lietuvos Respublikos gyventojų registro;
  • Juridinių asmenų registro;
  • Lietuvos Respublikos adresų registro;
  • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro.

 

Kiekvienas laikytojas privalo ženklinti, registruoti laikomus ūkinius gyvūnus ir tvarkyti jų apskaitą. Laikymo vietose privaloma ženklinti ir registruoti esančius galvijus, tarp jų bizonus (Bizon bizon) ir azijinius buivolus (Bubalus bubalus), avis, ožkas, arklinių šeimos gyvūnus ir kiaules (kiaulės ženklinamos tik perkeliant), tvarkyti jų apskaitą, o siekdamas valstybės paramos laikytojas privalo registruoti ir kitus laikomus ūkinius gyvūnus. Siekdamas apsaugoti savo laikomas bites nuo kenksmingo augalų apsaugos produktų poveikio, laikytojas teisės aktų nustatyta tvarka privalo pažymėti registruoto bityno bičių laikymo vietas ŽŪDC elektroninėje informacinėje sistemoje. Naujoje laikymo vietoje registruojami privalomi registruoti gyvūnai ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo jų atvežimo į naują laikymo vietą informuojant teritorinę VMVT, pateikiant užpildytą GŽ-2 ar GŽ-2a formą, kiti ūkiniai gyvūnai registruojami laikytojui pateikus teritorinei VMVT užpildytą GŽ-1 formą, arklinių šeimos gyvūnams – AŽ-1. Laikytojas gali naudotis paslaugų teikėjų paslaugomis.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-10