Ūkininkų ūkių registras

Ūkininkų ūkių registras įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“.

Registro valdytoja – Žemės ūkio ministerija;

Registro tvarkytojai – VĮ Žemės ūkio duomenų centras, savivaldybių administracijos ir savivaldybių administracijų filialai – seniūnijos.

Registre įregistruojami ūkiai, jeigu ūkininkai atitinka Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatyme nurodytas ūkininko veiklos sritis ir sąlygas ir pateikti šiuose nuostatuose nurodyti dokumentai.

Registro funkcionavimui užtikrinti naudojami šių valstybės registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenys:

  • Lietuvos Respublikos gyventojų registro;
  • Nekilnojamojo turto registro;
  • Lietuvos erdvinės informacijos portalo;
  • Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-10