Oficialioji statistika

Žemės ūkio ministerijos Oficialiosios statistikos 2012–2013 m. darbai (tyrimai)

Eil. Nr. Statistinio darbo/tyrimo pavadinimas Periodiškumas Skelbimo data Trumpas statistinio darbo/tyrimo aprašas Statistinio darbo/tyrimo santrauka arba suvestinė Statistinio darbo/tyrimo teisinis pagrindas ir informacijos teikimo taisyklės Statistinės formos, skirtos respondentams duomenims rinkti Atsakingas asmuo
1. Ekologinis ūkininkavimas metinis 2012.09.01 Ekologinis ūkininkavimas

1 dalis
2 dalis
3 dalis
4 dalis
5 dalis (2010m. duomenys: 1234)
6 dalis (2010m. pareiškėjai)
7 dalis (2011m. pareiškėjai)
8 dalis (EK leidiniai)

Tarybos reglamentas

Komisijos reglamentas

Ekoagros Neda Jakubauskienė,
tel. 2391 096;
2. Etilo alkoholio atsargos ir gamybos prognozės metinis 2012.02.28 Žemės ūkio kilmės ir ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ir vyno produktai

2012.02.28
2013.02.28

Įsakymas Priedai Gintarė Zajankauskaitė,
tel. 2391 141
3. Žemės ūkio kilmės ir ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholio importas, eksportas, gamyba ir suvartojimas ketvirtinis    

2013.08.31
2012.02.28
2012.05.31
2012.08.31
2012.11.30
2013.02.28
2013.05.31

     
4. Vyno ir misos atsargos metinis    

2012.02.28
2013.07.31

     
5. Alyvuogių aliejaus ir kitų aliejaus rūšių importas, eksportas, gamyba ir suvartojimas metinis 2012.09.01   2012.09.01      
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11