Finansų ministerijos vardu atidarytose sąskaitose esančių lėšų panaudojimo apžvalga

 

2021 m.

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vardu atidarytose sąskaitose esančių licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo lėšų, laikomų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002  m. spalio 1  d. nutarimu Nr.  1523 „Dėl licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo nuostatų patvirtinimo“, UAB "Žemės ūkio paskolų garantijų fondas" garantiniams įsipareigojimams vykdyti skirtų lėšų, laikomų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ ir draudimo įmonių išlaidoms, susidariusioms mokant žemės ūkio veiklos subjektams draudimo išmokas už nuostolius, patirtus dėl sausros, iš dalies kompensuoti skirtų lėšų, laikomų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1218 „Dėl pasėlių draudimo įmokų žemės ūkio veiklos subjektams ir draudimo įmonių išlaidų dalinio kompensavimo“, panaudojimo 2020 metais apžvalga

2020 m.

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vardu atidarytose sąskaitose esančių licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo lėšų, laikomų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002  m. spalio 1  d. nutarimu Nr.  1523 „Dėl licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo nuostatų patvirtinimo“, UAB "Žemės ūkio paskolų garantijų fondas" garantiniams įsipareigojimams vykdyti skirtų lėšų, laikomų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ ir draudimo įmonių išlaidoms, susidariusioms mokant žemės ūkio veiklos subjektams draudimo išmokas už nuostolius, patirtus dėl sausros, iš dalies kompensuoti skirtų lėšų, laikomų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1218 „Dėl pasėlių draudimo įmokų žemės ūkio veiklos subjektams ir draudimo įmonių išlaidų dalinio kompensavimo“, panaudojimo 2019 metais apžvalga

2019 m.

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vardu atidarytose sąskaitose esančių licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo lėšų, laikomų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002  m. spalio 1  d. nutarimu Nr.  1523 „Dėl licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo nuostatų patvirtinimo“, UAB "Žemės ūkio paskolų garantijų fondas" garantiniams įsipareigojimams vykdyti skirtų lėšų, laikomų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ ir draudimo įmonių išlaidoms, susidariusioms mokant žemės ūkio veiklos subjektams draudimo išmokas už nuostolius, patirtus dėl sausros, iš dalies kompensuoti skirtų lėšų, laikomų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1218 „Dėl pasėlių draudimo įmokų žemės ūkio veiklos subjektams ir draudimo įmonių išlaidų dalinio kompensavimo“, panaudojimo 2018 metais apžvalga

2018 m.

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vardu atidarytose sąskaitose esančių licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo lėšų, laikomų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002  m. spalio 1  d. nutarimu Nr.  1523 „Dėl licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo nuostatų patvirtinimo“, UAB "Žemės ūkio paskolų garantijų fondas" garantiniams įsipareigojimams vykdyti skirtų lėšų, laikomų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ ir draudimo įmonių išlaidoms, susidariusioms mokant žemės ūkio veiklos subjektams draudimo išmokas už nuostolius, patirtus dėl sausros, iš dalies kompensuoti skirtų lėšų, laikomų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1218 „Dėl pasėlių draudimo įmokų žemės ūkio veiklos subjektams ir draudimo įmonių išlaidų dalinio kompensavimo“, panaudojimo 2017 metais apžvalga

2017 m.

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vardu atidarytose sąskaitose esančių licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo lėšų, laikomų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002  m. spalio 1  d. nutarimu Nr.  1523 „Dėl licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo nuostatų patvirtinimo“, UAB "Žemės ūkio paskolų garantijų fondas" garantiniams įsipareigojimams vykdyti skirtų lėšų, laikomų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ ir draudimo įmonių išlaidoms, susidariusioms mokant žemės ūkio veiklos subjektams draudimo išmokas už nuostolius, patirtus dėl sausros, iš dalies kompensuoti skirtų lėšų, laikomų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1218 „Dėl pasėlių draudimo įmokų žemės ūkio veiklos subjektams ir draudimo įmonių išlaidų dalinio kompensavimo“, panaudojimo 2016 metais apžvalga 

2016 m.

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vardu atidarytose sąskaitose esančių licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo lėšų, laikomų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002  m. spalio 1  d. nutarimu Nr.  1523 „Dėl licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo nuostatų patvirtinimo“, UAB "Žemės ūkio paskolų garantijų fondas" garantiniams įsipareigojimams vykdyti skirtų lėšų, laikomų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ ir draudimo įmonių išlaidoms, susidariusioms mokant žemės ūkio veiklos subjektams draudimo išmokas už nuostolius, patirtus dėl sausros, iš dalies kompensuoti skirtų lėšų, laikomų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1218 „Dėl pasėlių draudimo įmokų žemės ūkio veiklos subjektams ir draudimo įmonių išlaidų dalinio kompensavimo“, panaudojimo 2015 metais apžvalga

2015 m.

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vardu atidarytose sąskaitose esančių licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo lėšų, laikomų vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002  m. spalio 1  d. nutarimu nr.  1523 „Dėl licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo nuostatų patvirtinimo“, UAB "Žemės ūkio paskolų garantijų fondas" garantiniams įsipareigojimams vykdyti skirtų lėšų, laikomų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ ir draudimo įmonių išlaidoms, susidariusioms mokant žemės ūkio veiklos subjektams draudimo išmokas už nuostolius, patirtus dėl sausros, iš dalies kompensuoti skirtų lėšų, laikomų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1218 „Dėl pasėlių draudimo įmokų žemės ūkio veiklos subjektams ir draudimo įmonių išlaidų dalinio kompensavimo“, panaudojimo 2014 metais apžvalga

2014 m.

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vardu atidarytose sąskaitose esančių licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo lėšų, laikomų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002  m. spalio 1  d. nutarimu nr.  1523 „Dėl licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo nuostatų patvirtinimo“, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantiniams įsipareigojimams vykdyti skirtų lėšų, laikomų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu nr. 912 „Dėl žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ ir draudimo įmonių išlaidoms, susidariusioms mokant žemės ūkio veiklos subjektams draudimo išmokas už nuostolius, patirtus dėl sausros, iš dalies kompensuoti skirtų lėšų, laikomų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1218 „Dėl pasėlių draudimo įmokų žemės ūkio veiklos subjektams ir draudimo įmonių išlaidų dalinio kompensavimo“, panaudojimo 2013 metais apžvalga

2013 m.

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vardu atidarytose sąskaitose esančių Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo lėšų, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantiniams įsipareigojimams vykdyti skirtų lėšų ir draudimo įmonių išlaidoms, susidariusioms mokant žemės ūkio veiklos subjektams draudimo išmokas už nuostolius, patirtus dėl sausros, iš dalies kompensuoti skirtų lėšų panaudojimo apžvalga

2012 m.

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vardu atidarytose sąskaitose esančių Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo lėšų, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantiniams įsipareigojimams vykdyti skirtų lėšų ir draudimo įmonių išlaidoms, susidariusioms mokant žemės ūkio veiklos subjektams draudimo išmokas už nuostolius, patirtus dėl sausros, iš dalies kompensuoti skirtų lėšų panaudojimo apžvalga 

2011 m.

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vardu atidarytose sąskaitose esančių Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo lėšų, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantiniams įsipareigojimams vykdyti skirtų lėšų ir draudimo įmonių išlaidoms, susidariusioms mokant žemės ūkio veiklos subjektams draudimo išmokas už nuostolius, patirtus dėl sausros, iš dalies kompensuoti skirtų lėšų panaudojimo apžvalga

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-02