Žemdirbių švietimo taryba

Žemdirbių švietimo tarybos veikla 2013 m.

 1. Žemdirbių švietimo tarybos 2013 m. darbo planas
 2. 2013 m. balandžio 24 d. posėdžio medžiaga:
  1. Nutarimas DĖL JAUNŲJŲ ŪKININKŲ RATELIŲ VEIKLOS AKTYVINIMO
  2. Posėdžio darbotvarkė.
  3. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ įgyvendinimas ir paramos galimybės jauniesiems ūkininkams 2014–2020 metais. Pranešėjas Jonas Pupius Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyr. specialistas (tel. 85 2391 264, el. p. PupiusJ@zum.lt)
  4. Lietuvos Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos veikla ir tarptautinė patirtis Pranešėjas Pranas Žymančius Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos pirmininkas (tel. +370 65054786, el. p.pranaszym@gmail.com)
  5. Jaunųjų ūkininkų ratelių vaidmuo skatinant jaunimą ūkininkauti Pranešėja Rima Jasėnienė Vaškų vidurinės mokyklos JŪR vadovė ir Pasvalio JŪR veiklos koordinatorė (tel. +370 61144368, el. p. rjeseniene@gmail.com)
  6. Pasvalio kaimo jaunimo veikla ir jų vaidmuo kaimo bendruomenėje Pranešėja Helena Simonaitienė Pasvalio rajono vietos veiklos grupės pirmininkė (tel. 8 451 54035, +370 65560408, el. p. helenavvg@pasvalys.lt)
  7. Dėl žemdirbiškų profesijų specialistų rengimo Lietuvoje Pranešėja Romualda KavaliauskienėŠvietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento profesinio mokymo ir orientavimo skyriaus vyresnioji specialistė (tel. 85 2191206, el. p. Romualda.Kavaliauskiene@smm.lt
 3. 2013 m. lapkričio 6 d. posėdžio medžiaga: NUTARIMAS DĖL profesinio mokymo aktualijų
  1. Posėdžio darbotvarkė
  2. Profesinio mokymo finansavimo prioritetai ir perspektyvos 2014–2020 metų laikotarpiu. Pranešėja: Jurgita Stakėnienė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė  (tel. 85 2391202, el. p. JurgitaS@zum.lt
  3. Profesinio mokymo aktualijos. Problemos, susijusios su profesinio mokymo reglamentavimu, ir siūlymai dėl Profesinio mokymo įstatymo ir su juo susijusių kitų teisės aktų keitimo. Pranešėjai: Mečislavas Griškevičius: Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Profesinio mokymo ir orientavimo skyriaus vedėjas (tel. 85 2191234,  el. p. Mecislavas.Griskevicius@smm.lt)  Vladas Pusvaškis: Kaimo plėtros profesinių mokymo įstaigų asociacijos viceprezidentas (tel. 8 383 58500, el. p.alzum@is.ltalantostvm@is.lt
  4. Žemdirbio profesijos populiarinimas ir profesinio orientavimo renginiai. Pranešėja: Lina Gumbrevičienė Programos ,,Leader“ ir žemdirbių mokymo   metodikos centro direktorė (tel. 8 37 397071, el. p. Lina.Gumbreviciene@zum.lt)

Žemdirbių švietimo tarybos veikla 2012 m.

 1. Žemdirbių švietimo tarybos 2012 m. darbo planas
 2. 2012 m. spalio 24 d. posėdžio medžiaga:
  1. Posėdžio darbotvarkė.
  2. LŽŪKT žemdirbių tęstinio mokymo centro (Agroakademijos) pristatymas. Vykdomos veiklos problemos ir perspektyvos. Pranešėjas: Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktoriaus pavaduotoja Asta Šakickienė (tel. 8 347 37048, mob. 8 686 53 703, el. p. asta.sakickiene@lzukt.lt)
  3. Žemdirbių mokymo paslaugų stebėsenos analizė. Pranešėja: UAB „Eurosprendimai“ direktoriaus pavaduotoja Jolanta Paulavičiūtė (tel. 85 2031 530, el. p. Jolanta.paulaviciute@eurosprendimai.lt)
  4. Žemės ūkio krypties vykdomų mokymų aktualijos. Pranešėjai: Kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų asociacijos prezidentas Liudas Jonaitis (tel. 8426 61345, mob. 869871331, el. p. mokykla@jzum.lt); Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro Mokymo skyriaus vedėjas Edvardas Makšeckas (tel. 8 37 398 273, mob.: 8 663 65399; 8 618 69229, e. p. edvardas.makseckas@zum.lt)
  5. Žinių perdavimo, informavimo ir konsultavimo veiklos perspektyvos po 2014 metų. Pranešėjas: Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyr. specialistas Sigitas Miškinis (tel. 85 2391025, Mokslas@zum.lt)
  6. Profesijos mokytojų ir kolegijų dėstytojų, vykdančių žemdirbiškų specialybių mokymą profesinėse mokymo įstaigose ir kolegijose,kompetencijų tobulinimas ir atnaujinimas. Pranešėjai: Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Profesinio mokymo ir orientavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Juozas Gaudiešius (tel. 85 2191 237, el. p.Juozas.Gaudiesius@smm.lt); Ugdymo plėtotės centro projekto vadovė Edita Juodienė (tel. 85 2045496, el. p. edita.juodiene@upc.smm.lt)<
 3. 2012 m. kovo 26 d. posėdžio medžiaga:
  1. Posėdžio darbotvarkė.
  2. Žemės ūkio specialistų poreikio analizė. Lietuvos regioninių tyrimų institutas. Pranešėjas: Rimantas Dapkus
  3. Žemės ūkio specialistų rengimo aktualijos, atsižvelgiant į aukštos kvalifikacijos specialistų poreikį šalies ūkiui. Pranešėjas: Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento direktoriaus pavaduotoja Birutė Miškinienė, Koleginių studijų skyriaus vedėjas Antanas Levickas
  4. Kokio žemės ūkio specialisto reikia dabartiniam žemės ūkiui. Pranešėjas: Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius Edvardas Makelis.
  5. Aukštos kvalifikacijos specialistų žemės ūkiui ir kaimui rengimo aktualijos. Pranešėjas: Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius Antanas Maziliauskas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos kancleris Henrikas Žilinskas.

Žemdirbių švietimo tarybos veikla 2011 m.

 1. Žemdirbių švietimo tarybos 2011 m. darbo planas
 2. 2011 m. gegužės 13 d. posėdžio medžiaga:
  1. Posėdžio darbotvarkė.
  2. Sektoriniai praktinio mokymo centrai profesinio mokymo sistemoje - bendra apžvalga. Pranešėjas: Juozas Gaudiešius, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Profesinio mokymo ir orientavimo skyriaus vyr. specialistas
  3. Žemės ūkio sektorinio praktinio mokymo centro kūrimas VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykloje. Pranešėjas: VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos direktorius Vladas Pusvaškis
  4. Plungės technologijos ir verslo mokyklos žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektorinio centro veiklos kryptys ir perspektyvos. Pranešėjas: Plungės technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus pavaduotojas praktiniam mokymui Rimas Namgaudis
  5. Šilutės žemės ūkio mokyklos žuvininkystės praktinio mokymo centro sukūrimas. Pranešėjas: Šilutės žemės ūkio mokyklos praktikos vadovas Benediktas Klumbys
  6. Nuotolinis mokymasis žemės ūkyje bei jo perspektyvos. Pranešėjas: Pranešėja - Kauno technologijos universiteto EMTC direktorė, doc. dr. Danguolė Rutkauskienė
  7. Nuotolinio mokymo galimybės žemdirbių tęstiniame profesiniame mokyme. Pranešėjas: Edvardas Makšeckas, Programos Leader ir žemdirbių mokymo metodikos centro Mokymo skyriaus vedėjas
 3. 2011 m. lapkričio 16 d. posėdžio medžiaga:
  1. Žemdirbių tęstinio profesinio mokymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ aktualijos bei planuojamos 2014-2020 m. ES paramos ūkininkų mokymui gairės. Pranešėjas: Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokslo skyriaus vyriausioji specialistė Jovita Zaluska
  2. Žaliojo diplomo išdavimo taisyklių pakeitimai. Pranešėjas: Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos ir programų vertinimo departamento. Strateginio planavimo ir mokslo skyriaus vedėja Zita Duchovskienė
  3. Profesinio orientavimo ir informavimo žemės ūkyje plano projekto pristatymas. Pranešėja: Žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė profesiniam mokymui Sonata Kisielienė

Žemdirbių švietimo tarybos veikla 2010 m.

 1. Žemdirbių švietimo tarybos 2010 metų darbo planas
 2. 2010 m. sausio 22 d. išplėstinio posėdžio medžiaga (2010-02-09):
  1. Posėdžio darbotvarkė
  2. Kreipimasis
  3. Žemės ūkio ir kaimo specialistų rengimo bei žemės ūkio mokslo plėtros aktualijos. Pranešėjas: Švietimo ir mokslo viceministrė Nerija Putinaitė
  4. Specialistų bei kvalifikuotų darbininkų žemės ūkiui ir kaimui rengimo ir tęstinio mokymo aktualijos. Pranešėjas: Žemės ūkio viceministras Mindaugas Kuklierius
  5. Kaip integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ programos įgyvendinimas padės kurti pažangų žemės ūkį. Pranešėjas: asociacijos „Slėnis Nemunas“ direktorius, LMA narys koresp. Albinas Kusta

Žemdirbių švietimo tarybos veikla 2009 m.

Žemdirbių švietimo tarybos veikla 2008 m.

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 204 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. 3D-704 redakcija)

Bendrosios nuostatos

 1. Žemdirbių švietimo taryba (toliau – Taryba) teikia siūlymus dėl pagrindinių žemdirbių ir kitų kaimo gyventojų švietimo plėtros krypčių bei žemdirbių švietimo tobulinimo.
 2. Tarybos sudėtis ir nuostatai tvirtinami žemės ūkio ministro įsakymu.
 3. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, žemės ūkio ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais. 

Tarybos uždaviniai

 1. Svarbiausi Tarybos uždaviniai yra:
  1. analizuoti žemdirbių švietimo situaciją Lietuvoje, konsultuoti ir teikti pasiūlymus žemdirbių švietimo tobulinimo klausimais;
  2. teikti pasiūlymus dėl prioritetinių žemdirbių švietimo krypčių, žemdirbių švietimo finansavimo prioritetų ir principų, įstatymų ir kitų teisės aktų žemdirbių švietimo klausimais rengimo ir tobulinimo. 

Darbo organizavimas

 1. Tarybos veiklai vadovauja Tarybos pirmininkas.
 2. Tarybos pirmininkas organizuoja Tarybos darbą, atsako už jos veiklą ir atstovauja jai. Pirmininko nesant, jo pareigas eina pirmininko pavaduotojas.
 3. Tarybos posėdžiai kviečiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 2 kartus per metus.
 4. Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos ir programų vertinimo departamento Strateginio planavimo ir mokslo skyrius atlieka Tarybos sekretoriato funkcijas: renka informaciją apie žemdirbių švietimą, ją sistemina, rengia medžiagą Tarybos posėdžiams, kartu su Tarybos pirmininku nustato posėdžių datas ir siunčia kvietimus Tarybos nariams, organizuoja posėdžių nutarimų įgyvendinimą.
 5. Tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų jos narių.
 6. Tarybos sprendimai laikomi priimtais, jeigu jiems pritaria daugiau kaip pusė visų posėdyje dalyvavusių Tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas.
 7. Tarybos sprendimai įforminami protokolais, kuriuos pasirašo Tarybos pirmininkas bei posėdžio sekretorius.
 8. Taryba apie savo veiklą informuoja Žemės ūkio ministeriją, visuomenę, žemdirbių švietimu suinteresuotas bei kt. institucijas.

Baigiamosios nuostatos

 1. Taryba likviduojama, jos sudėtis ir šie nuostatai keičiami žemės ūkio ministro įsakymu.

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 204 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 3D-861 redakcija)

Žemdirbių švietimo taryba

 1. Vilius Martusevičius – žemės ūkio viceministras, Žemdirbių švietimo tarybos pirmininkas;
 2. Vygantas Katkevičius – Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos ir programų vertinimo departamento direktorius, Žemdirbių švietimo tarybos pirmininko pavaduotojas (jo nesant – Virginija Žoštautienė, Žemės ūkio ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento direktorė);
 3. Joana Bacevičienė – Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos ir tarptautinio bendradarbiavimo departamento Strateginio planavimo ir mokslo skyriaus vedėja;
 4. Jonas Bačinskas – VšĮ Žemaitijos kolegijos direktorius;
 5. Vilma Daugalienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė;
 6. Mečislovas Griškevičius – Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Profesinio mokymo ir orientavimo skyriaus vedėjas;
 7. Liudas Jonaitis – Joniškio žemės ūkio mokyklos direktorius, Kaimo plėtros profesinių mokymo įstaigų asociacijos prezidentas;
 8. Vidas Juodsnukis – Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos tarybos pirmininkas;
 9. Vidmantas Jurgaitis – Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus pavaduotojas;
 10. Linas Kadys – Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vedėjas;
 11. Sonata Kisielienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Mokymo skyriaus vedėja (jai nesant – Sigitas Dimaitis – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų l. e. p. direktorius);
 12. Lina Gumbrevičienė – Programos ,,Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė (jai nesant – Edvardas Makšeckas – Programos ,,Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro Mokymo skyriaus vedėjas)
 13. Astrida Miceikienė – Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanė;
 14. Nijolė Naujokienė – Kėdainių rajono savivaldybės vicemerė, Lietuvos savivaldybių asociacijos narė;
 15. Giedrius Palubinskas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Tęstinio mokymo centro vadovas;
 16. Rimtautas Petraitis – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas;
 17. Gediminas Radzevičius – Kaimo plėtros ir verslo konsultantų asociacijos vadovas – prezidentas;
 18. Antanas Sederevičius – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto prorektorius veterinarijai;
 19. Jonas Sviderskis – Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius;
 20. Asta Šakickienė – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktoriaus pavaduotoja;
 21. Jonas Talmantas – Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas;
 22. Virginijus Venskutonis – Aleksandro Stulginskio universiteto Mokslo ir technologijų parko direktorius.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11