2018-01-15 Posėdžio darbotvarkė

Žemės ūkio sektoriaus apžvalga. Pranešėja Z. Duchovskienė, Žemės ūkio ministerija 

Kvalifikacijų atitiktis verslo poreikiams. Pranešėja J. Navickaitė, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Absolventų įsidarbinimo situacija darbo rinkoje. Pranešėjas G. Jakštas, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras

Žemės ūkio specialistų rengimas 2018 metais: priėmimo reikalavimai stojantiesiems, studijų finansavimas ir poreikio formavimas. Pranešėjas G. Viliūnas, Švietimo ir mokslo ministerija

Žemės ūkio mokslo tarybos posėdžio nutarimas

 

2018-05-10 Posėdžio darbotvarkė

1. Žemės ūkio ir miškų mokslo vaidmuo agrariniam sektoriui, spręstini uždaviniai. Pranešėja dr. Zita Duchovskienė, Žemės ūkio ministerija

2.  Agronomijos mokslo per šimtmetį ir ateities perspektyvos. Pranešėjai prof. Zenonas Dabkevičius ir prof.  Algirdas Motuzas, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas        

3.  Zootechnikos ir veterinarijos mokslo  raida ir spręstini uždaviniai. Pranešėjai prof. Henrikas Žilinskas ir dr. Violeta Juškienė, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

4. Miškotyra raida ir iššūkiai  besikeičiančioje miškininkystės sistemoje. Pranešėjai prof. Darius Danusevičius ir dr. Marius Aleinikovas

5.   Žemės ūkio inžinerijos ir vandentvarkos mokslo ištakos, raida ir naujos tyrimų kryptys. Pranešėjas prof. Arvydas Povilaitis, Aleksandro Stulginskio universitetas

6. Žemės ūkio vandentvarkos mokslo ištakos, raida ir naujos tyrimų kryptys. Pranešėjas prof. Algirdas Raila, Aleksandro Stulginskio universitetas

7. Maisto mokslo raida, spręstini uždaviniai. Pranešėja dr. Alvija Šalaševičienė, Kauno technologijos universitetas

8.  Agrarinės ekonomikos ir kaimo plėtros  mokslo retrospektyva ir šiandieniniai sprendimai. Pranešėja dr. Vlada Vitunskienė, Aleksandro Stulginskio universitetas

2017-03-13 Posėdžio darbotvarkė

      1. Žemės ūkio sektoriaus aukštojo mokslo institucijos ir jų ateities scenarijai. Pranešėjas prof. dr. A. Maziliauskas, ASU

      2. Horizontas 2020 ir kitos tarptautinės programos: patirtis ir iššūkiai. Pranešėja dr. Žydrė Kadžiulienė, LAMMC Žemdirbystės institutas

      3. Lietuvos mokslininkų dalyvavimo „Horizontas 2020“ programoje rezultatai. Pranešėjas dr. Romualdas Zemeckis, ASU 

2017-05-29 Posėdžio darbotvarkė

      1. Bendrosios žemės ūkio politikos perspektyvos po 2020 m. Pranešėjas D. Stravinskas, Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos politikų skyriaus vedėjas

      2. Mokslinis požiūris dėl Bendrosios žemės ūkio politikos po 2020 m. Pranešėja prof. A. Miceikienė, Aleksandro Stulginskio universitetas

2017-06-27 Posėdžio darbotvarkė

     1. Nacionalinės 2014–2020 metų gyvulininkystės sektoriaus plėtros programos įgyvendinimas. Pranešėjas Rimantas Krasuckis, ŽŪM

     2. Gyvulininkystės sektorius Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje. Pranešėja Virginija Liukpetrytė, NMA

     3. Gyvulininkystės sektoriaus konkurencingumas. Pranešėjas Albertas Gapšys, LAEI

     4. Gyvulininkystės sektoriaus plėtros perspektyvos moksliniu požiūriu. Pranešėja dr. Violeta Juškienė, LSMU GI

2017-10-26 Posėdžio darbotvarkė

     1. 2017 m. birželio 27 d. vykusio Žemės ūkio mokslo tarybos posėdžio rekomendacijos dėl priemonių gyvulininkystei plėtoti

     2. Europos Sąjungos nuostatos dėl gyvulių veisimo ir naujų veislių išvedimo. Pranešėja Dalia Laureckaitė-Tumelienė, VGVPT

     3. Kaimyninių šalių patirtis gyvulių veislių pripažinime. Pranešėja dr. Rūta Šveistienė,  LSMU GI

     4. Lietuvos juodmargių galvijų istorinė raida.  Pranešėja doc. Dr. Renata Japertienė, LSMU VA

Žemės ūkio mokslo taryba 2014 metais

 1. 2014 m. gegužės 2 d. posėdžio medžiaga:
  1. Posėdžio darbotvarkė;
  2. Lietuvoje veikiančių eksperimentinių mokomųjų bandymų ūkių tinklas 2014-2020 programiniu laikotarpiu. Pranešėja – Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento direktorė dr. Virginija Žoštautienė.
  3. Sumanioji specializacija, prioritetai ir kelrodžiai. Pranešėjas – „Maisto technologijos ir agro-inovacijos“ srities vadovas, KTU Maisto mokslo ir technologijos katedros vedėjas prof.  dr. Rimantas Petras Venskutonis.
  4. Sumani specializacija: kas toliau? Pranešėjas –  Ramojus Reimeris.
 2. 2014 m. birželio 10 d. posėdžio medžiaga
  1. Posėdžio darbotvarkė;
  2. Europos inovacijų partnerystė ir jos įgyvendinimo perspektyvos Lietuvoje; Pranešėja – Vilma Daugalienė, ŽŪM Kaimo plėtros departamento direktoriaus pavaduotoja.
  3. Žemės ūkio mokslo būklė, taikomieji tyrimai,bendradarbiavimas su verslu; Pranešėjas – prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius, Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas.
  4. Mokslo, studijų ir verslo vienovė, žmogiškieji ištekliai, komunikavimo svarba. Pranešėja – doc. dr. Laima Taparauskienė, Aleksandro Stulginskio universiteto prorektorė.
  5. Žemės ūkio mokslo tarybos ir Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus posėdžio nutarimas

Žemės ūkio mokslo taryba 2013 metais

2013 m. tarybos veiklos planas

 1. 2013 m. sausio 15 d. posėdžio medžiaga:
  1. Posėdžio darbotvarkė;
  2. Žemės ūkio taikomieji tyrimai, inovacijų plėtros perspektyvos (esama situacija, problemos). Pranešėjas – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius;
  3. Agrarinės ekonomikos ir kaimo politikos mokslinių tyrimų situacija Lietuvoje. Pranešėja – Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto direktorė dr. Rasa Melnikienė;
  4. Aukštos kvalifikacijos specialistų, mokslo darbuotojų rengimas (esama situacija, problemos). Pranešėjas – Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius prof. dr. Antanas Maziliauskas;
  5. Žemės ūkio taikomųjų tyrimų finansavimo galimybės. Pranešėjas – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius dr. Edvardas Makelis;
  6. Kaimo pažangos, taikomųjų tyrimų ir inovacijų skatinimo įmokų administravimo galimybės Lietuvoje. Pranešėja – Aleksandro Stulginskio universiteto profesorė dr. Astrida Slavickienė;
  7. Eksperimentinių, mokomųjų, bandymų ūkių plėtros programa. Pranešėja – žemės ūkio ministerijos vyriausioji patarėja dr. Virginija Žoštautienė.
 2. 2013 m. gegužės 7 d. posėdžio medžiaga:
  1. Posėdžio darbotvarkė;
  2. Klimato kaita ir iššūkiai gyvulininkystės mokslui. Pranešėja – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės instituto direktorė dr. Violeta Juškienė;
  3. Gyvulininkystės sektoriaus konkurencingumas ir priemonės jo didinimui. Pranešėjas - Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto Produktų rinkotyros skyriaus vedėjas Albertas Gapšys;
  4. Gyvulininkystės specialistų ruošimo aktualijos. Pranešėjas – Lietuvos sveikatos  mokslų universiteto Veterinarijos akademijos  kancleris prof. Henrikas Žilinskas;
  5. Sveika banda – laisvos prekybos pagrindas. Pranešėjas -  Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas  dr. Vidmantas Paulauskas;
  6. Inžinerinės inovacijos galvijų priežiūros, mėšlo tvarkymo technologijose. Pranešėjas – Aleksandro Stulginskio universiteto doc. dr. Rolandas Bleizgys;
  7. Žolinių pašarų kokybė. Pranešėja - Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Bronislava Butkutė.
 3. 2013 m. gruodžio 10 d. posėdžio medžiaga:
  1. Posėdžio darbotvarkė;
  2. Dėl prioritetinių MTEP ir inovacijų raidos krypčių – Agroinovacijos ir maisto technologijos. Pranešėjas – Mindaugas Gedvilas, Akcinės bendrovės ,,Amilina“ generalinis direktorius, Agroinovacijos ir maisto technologijos darbo grupės verslo atstovų grupės vadovas;
  3. Dėl Žemės, maisto ūkio ir kaimo plėtros 2014-2020 metų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos.Pranešėjas – Egidijus Šarauskis, Aleksandro Stulginskio universiteto Mokslo skyriaus vedėjas;
  4. Lietuvos ūkių 1-30 ha dydžio ir didesnių nei 30 ha ekonominiai duomenys. Pranešėja – Rasa Melnikienė, Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto direktorė.
  5. Posėdžio protokolas;
  6. Žemės ūkio mokslo tarybos nutarimas.

Žemės ūkio mokslo taryba 2012 metais

 1. Žemės ūkio mokslo tarybos 2012 metų veiklos planas.
 2. 2012 m. kovo 26 d. posėdžio medžiaga:
  1. Posėdžio darbotvarkė;
  2. Žemės ūkio specialistų poreikio analizė. Lietuvos regioninių tyrimų institutas, dr. Rimantas Dapkus;
  3. Žemės ūkio specialistų rengimo aukštosiose mokyklose aktualijos. Švietimo ir mokslo ministerija, Birutė Miškinienė;
  4. Kokio specialisto reikia dabartiniam žemės ūkiui. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, dr. Edvardas Makelis;
  5. Aukštos kvalifikacijos specialistų žemės ūkiui ir kaimui rengimo aktualijos. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos institutas, prof. Henrikas Žilinskas;
  6. Žemės ūkio mokslo tarybos nutarimas.
 3. 2012 m. gegužės 29 d. posėdžio medžiaga:
  1. Posėdžio darbotvarkė;
  2. LSMU VA strategijos orientacija į verslo poreikius – abipusiai naudingas bendradarbiavimas. Pranešėjas –Antanas Sederevičius, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto prorektorius veterinarijai;
  3. Veterinarijos fakulteto programų praktinė bazė ir jos plėtojimas. Pranešėja – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos profesorė Albina Aniulienė;
  4. Mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaidos spartinimas efektyviau panaudojant eksperimentinius, mokomuosius, bandymų ūkius. Pranešėjai:
   1. Virginija Žoštautienė, Žemės ūkio ministerijos vyriausioji patarėja;
   2. Zenonas Dabkevičius, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius;
   3. Rimantas Velička, Aleksandro Stulginskio universiteto senato pirmininkas, Bandymų stoties direktorius;
   4. Edvardas Makelis, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius;
   5. Audrius Zalatoris, Upytės eksperimentinio ūkio direktorius
 4. 2012 m. rugsėjo 26 d. posėdžio medžiaga:
  1. Posėdžio darbotvarkė;
  2. Žemės panaudojimo perspektyvos sprendžiant maisto, žaliavų, energetikos ir aplinkosaugos problemas.Pranešėjas – Žemės ūkio ministerijos Žemės politikos departamento direktorius Audrius Petkevičius;
  3. Miškų plėtros ekonominiai, ekologiniai ir socialiniai aspektai. Pranešėjas – Aplinkos ministerijos Miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėjas Nerijus Kupstaitis;
  4. Plantacinė miškininkystė ir trumpos apyvartos miškai. Pranešėjas – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų instituto direktorius Remigijus Ozolinčius.

Žemės ūkio mokslo taryba 2011 metais:

 1. Tarybos 2011 metų veiklos planas
 2. 2011 m. balandžio 1 d. posėdžio medžiaga:
  1. Posėdžio darbotvarkė
  2. Mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) NEMUNAS kūrimo eiga, problemos. Pranešėjas – Asociacijos ,,Slėnis Nemunas“ direktorius, prof. Albinas Kusta
  3. Danijos mokslo, studijų ir verslo slėnio veiklos patirtis. Pranešėjas – Danijos žemės ūkio žinių centro vyr. konsultantas Gustav Bock
  4. Jūrinio mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) kūrimo patirtis. Pranešėjas – Klaipėdos universiteto baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto direktoriaus pavaduotojas , asociacijos ,,Baltijos slėnis“ direktorius, dr. Saulius Gulbinskas
 3. 2011 m. balandžio 22 d. posėdžio medžiaga:
  1. Posėdžio darbotvarkė
  2. VMVT pagrindinis maisto kontrolės aspektas – nuo saugaus maisto saugios mitybos link. Pranešėjas – valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius dr. Jonas Milius
  3. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto vaidmuo aprūpinant gyventojus saugiu ir sveiku maistu. Pranešėjas – Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktorius Gediminas Pridotkas
  4. Nacionalinės mokslo programos ,,Sveikas ir saugus maistas“ pristatymas. Pranešėja – Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto Maisto produktų technologijos katedros vedėja, prof. Daiva Leskauskaitė
 4. 2011 m. birželio 20 d. posėdžio medžiaga:
  1. Posėdžio darbotvarkė;
  2. Mokslinių tyrimų kryptys Universitete. Pranešėjas – Lietuvos žemės ūkio universiteto rektorius, prof. dr. Antanas Maziliauskas;
  3. Ekologinio ūkininkavimo tendencijos Lietuvoje. Pranešėjas – Žemės ūkio ministerijos išteklių ir kokybės politikos departamento direktorius Saulius Jasius;
  4. Ekologinio ūkininkavimo įtaka dirvožemiui. Pranešėja – Lietuvos žemės ir miškų ūkio mokslų centro Joniškėlio bandymų stoties direktorė, dr. Stanislava Maikštėnienė;
  5. Gyvulininkystės svarba ekologiniame ūkyje. Pranešėjas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veterinarijos akademijos profesorius Bronius Bakutis.
 5. 2011 m. gruodžio 14 d. posėdžio medžiaga.
  1. Posėdžio darbotvarkė.
  2. Aleksandro Stulginskio universitetas. Trumpa konsolidavimo koncepcija. Pranešėjas – prof. Antanas Maziliauskas, Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius.
  3. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Pranešėjas – prof. Henrikas Žilinskas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos kancleris.
  4. Agrarinių mokslo ir studijų institucijų reformavimo teigiami aspektai ir problemos tenkinant šalies reikmes ir planuojant ateities darbus. Pranešėjas – prof. Zenonas Dabkevičius, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius.
  5. Europos Komisijos siūlymai dėl inovacijų Kaimo plėtros 2014-2020 metų perspektyvoje. Pranešėja – Vilma Daugalienė,  Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė.

Žemės ūkio mokslo taryba 2010 metais:

 1. Tarybos darbo planas
 2. 2010 m. sausio 22 d. išplėstinio posėdžio medžiaga (2010-02-09):
  1. Posėdžio darbotvarkė
  2. Kreipimasis
  3. Žemės ūkio ir kaimo specialistų rengimo bei žemės ūkio mokslo plėtros aktualijos. Pranešėja – Švietimo ir mokslo viceministrė Nerija Putinaitė
  4. Specialistų bei kvalifikuotų darbininkų žemės ūkiui ir kaimui rengimo ir tęstinio mokymo aktualijos. Pranešėjas – Žemės ūkio viceministras Mindaugas Kuklierius
  5. Kaip integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) ,,Nemunas“ programos įgyvendinimas padės kurti pažangų žemės ūkį. Pranešėjas – asociacijos ,,Slėnis Nemunas“ direktorius, LMA narys koresp. Albinas Kusta
 3. 2010 m. birželio 21 d. posėdžio medžiaga (2010-09-07):
  1. Posėdžio darbotvarkė
  2. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto vykdomas projektas ,,Technologinės inovacijos ekologiniams obelų sodams“.  Pranešėjas – LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto vyr. mokslo darbuotojas dr. Juozas Lanauskas.
  3. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos vykdomi projektai. Pranešėjas – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Rimtautas Petraitis.
  4. ES patirtis kuriant žinių informacinę sistemą. Pranešėjas – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius dr. Edvardas Makelis.
  5. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro struktūra, problemos ir sprendimai, tyrimų aktualumas, rezultatų pritaikymas versle ir konsultanto vaidmuo. Pranešėjas – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius, prof., habil. dr. Zenonas Dabkevičius.
 4. 2010 m. lapkričio 10 d. Žemės ūkio mokslo tarybos posėdžio medžiaga:
  1. Posėdžio darbotvarkė
  2. Lietuvos kaimas po 2013 metų. Žaliosios knygos ,,Lietuvos kaimo ateitis“ diskusijų rezultatai. Pranešėja Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto direktorė dr. Rasa Melnikienė
  3. Lietuvos mokslo finansavimas per Lietuvos mokslo tarybą: Šiandiena ir rytdiena. Pranešėjas Lietuvos mokslo tarybos Mokslo finansavimo departamento direktorius Eugenijus Stumbrys 
  4. Uždaviniai žemės ūkio mokslui.  Pranešėja Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos ir programų vertinimo departamento Strateginio planavimo ir mokslo skyriaus vedėja Zita Duchovskienė

Žemės ūkio mokslo taryba 2009 metais:

 1. Tarybos darbo planas
 2. 2009 m. kovo 20 d. išplėstinio posėdžio medžiaga (2009-04-23):
  1. Posėdžio darbotvarkė
  2. Uždaviniai mokslui, skatinančiam šalies ūkio pažangą. Pranešėja – Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorė Lina Domarkienė
  3. Mokslas inovatyviam žemės, maisto ūkiui ir kaimo plėtrai:
   1. Augalininkystės mokslas. Pranešėjas – Lietuvos žemdirbystės instituto direktorius, LMA narys eksp. Zenonas Dabkevičius
   2. Gyvulininkystės mokslas. Pranešėjas – Lietuvos veterinarijos akademijos rektorius, LMA narys eksp. Henrikas Žilinskas
   3. Maisto ūkio mokslas. Pranešėjas –  Kauno technologijos universiteto Maisto instituto direktorius dr. Antanas Šarkinas
   4. Žemės ūkio mokslas ne maistui. Pranešėjas – Lietuvos žemės ūkio universiteto   prof. Prutenis Janulis
   5. Ekonomikos ir socialiniai mokslai. Pranešėja – Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto direktorė dr. Rasa Melnikienė
  4. Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) ,,Nemunas“ programos įgyvendinimo esama situacija ir artimiausio laikotarpio darbai. Pranešėjas – asociacijos ,,Slėnis Nemunas“ direktorius, LMA narys koresp. Albinas Kusta
 3. 2009 m. birželio 12 d. posėdžio "Inovatyvių mokslo rezultatų diegimas" medžiaga (2009-06-17):
  1. Posėdžio darbotvarkė
  2. Mokslo žinių transformacija į inovatyvų produktą. Pranešėjas – Artūras Jakubavičius, Lietuvos inovacijų centro projektų vadovas
  3. Asociacijos „Slėnis Nemunas“ Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro veiklos koncepcija. Pranešėjas – Irena Kubiliūtė-Vedeikienė, Lietuvos žemės ūkio universiteto Plėtros ir investicijų paieškos skyriaus ekonomistė – analitikė, asociacijos ,,Slėnis Nemunas“ vadybininkė
  4. LŽŪU Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko paskirtis žemės ūkio technologijų perdavime. Pranešėjas – doc. dr. Vytautas Liakas, Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko Naujų technologijų centro vadovas
  5. Konsultanto vaidmuo mokslo žinių perdavime. Pranešėjas – Vilmantas Tovenskas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius
  6. Kreipimasis į LRS, LRV, Švietimo ir mokslo ministeriją
 4. 2009 m. spalio 23 d. posėdžio „Nauji iššūkiai agrarinės srities aukštosiose mokyklose rengiant specialistus šalies ūkio poreikiams tenkinti“ medžiaga (2010-01-18):
  1. Posėdžio darbotvarkė
  2. Įstojusiųjų į aukštąsias mokyklas skaičiai: grėsmės ar išbandymas.  Pranešėjas – prof. Pranas Žiliukas, Kauno technologijos universiteto Studijų prorektorius Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti prezidentas
  3. Lietuvos žemės ūkio universiteto pirmakursiai – laukti rezultatai. Ar bus tenkinamas kvalifikuotų specialistų poreikis šalies ūkiui? Pranešėjas – doc. dr. Jonas Čaplikas, Lietuvos žemės ūkio universiteto Studijų prorektorius
  4. Lietuvos veterinarijos akademijos 2009 metų įstojusiųjų rezultatai ir kvalifikuotų specialistų poreikis šalies ūkiui.  Pranešėja –  doc. dr. Gražina Januškevičienė, Lietuvos veterinarijos akademijos Studijų prorektorė
  5. Kolegijų vaidmuo rengiant specialistus šalies žemės ūkiui.   Pranešėjas – Jonas Eugenijus Bačinskas, Žemaitijos kolegijos direktorius 
  6. Kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų  vaidmuo rengiant specialistus. Pranešėjas – Liudas Jonaitis, Joniškio žemės ūkio mokyklos direktorius, Lietuvos kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų asociacijos prezidentas
  7. Specialistų žemės ūkiui ir kaimui poreikio prognozės. Pranešėjas – doc. dr. Algirdas Radzevičius, Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Hidrotechnikos katedros vedėjas
  8. Kreipimasis

Žemės ūkio mokslo taryba 2008 metais:

 1. Tarybos darbo planas
 2. Žemės ūkio mokslo tarybos 2008 m. birželio 2 d. posėdžio "Palankios aplinkos žemės žemės, miškų  ir maisto ūkio bei žuvininkystės mokslui, studijoms ir verslui kūrimas " medžiaga:
  1. Posėdžio darbotvarkė
  2. Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro – slėnio „Nemunas“ plėtros programos projekto pristatymas. A. Kustos pranešimas
  3. Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai programos projekto pristatymas. R. Didžioko pranešimas 
 3. Žemės ūkio mokslo tarybos 2008 m. lapkričio 11 d. išvažiuojamojo posėdžio "Gyvulininkystės plėtra"  medžiaga:
  1. Posėdžio darbotvarkė
  2. Gyvulininkystės sektoriaus konkurencingumas, priemonės jam didinti. A. Gabšio pranešimas
  3. Nacionalinės mokslo programos ,,Sveikas ir saugus maistas“ projekto pristatymas. E. V. Narušytės pranešimas

Žemės ūkio mokslo taryba 2007 metais:

 1. Tarybos darbo planas
 2. Žemės ūkio mokslo tarybos 2007 m. kovo 21 d. išplėstinio posėdžio "Žemės ir maisto ūkio mokslo perspektyva vykdant bendrąją mokslo reformą Lietuvoje" medžiaga:
  1. Posėdžio darbotvarkė
  2. Pasiūlymai dėl nacionalinių kompleksinių programų. Prof. A. Sederevičiaus pranešimas
  3. Nacionalinė maisto ūkio technologijų platforma. Dr. D. Leskauskaitės pranešimas
  4. Žemės ir maisto ūkio mokslo, studijų ir verslo bendradarbiavimo perspektyvos. E. V. Narušytė pranešimas
  5. Tarptautinė patirtis žemės ūkio tyrimo MTEP sistemos kūrime. Įžvalgos Lietuvai. G. Grachausko pranešimas
  6. Nacionalinės kompleksinės programos. A. Kustos pranešimas 
  7. Žemės, miškų, vandens ir maisto ūkio mokslo, studijų ir verslo centras (slėnis) AGROPOLIS. A. Kustos pranešimas 
  8. Gyvulininkystės technologijų, maisto saugos ir veterinarinės medicinos mokslo, studijų, informacijos ir verslo slėnis. Prof. A. Sederevičiaus pranešimas
  9. Nacionalinė ateities augalų technologijų platforma (NAA TP).  Z. Dabkevičiaus pranešimas
  10. Lietuvos mokslo reforma: esama situacija ir perspektyva. Nacionalinės ir ES paramos priemonės.A. Žalio pranešimas
 3. Žemės ūkio mokslo tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. posėdžio "Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro – slėnio „Nemunas“ svarba didinant žemės ūkio ir maisto sektoriaus konkurencingumą medžiaga:
  1. Posėdžio darbotvarkė
  2. Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro – slėnio „Nemunas“ vizija. Slėnio ,,Nemunas“ svarba didinant žemės ūkio ir maisto sektoriaus konkurencingumą" A. Kustos pranešimas

Žemės ūkio mokslo taryba 2006 metais:

 1. Tarybos darbo planas 2006 m. 
 2. 2006 m. vasario 22 d. Žemės ūkio mokslo tarybos posėdžio medžiaga: (2006-05-31)
  1. Posėdžio darbotvarkė
  2. Alvydo Aleksandravičiaus pranešimas;
  3. doc. dr. Virginijaus Venskutonio pranešimas;
  4. prof. A.Sederevičiaus pranešimas;
  5. prof. Z. Dabkevičiaus pranešimas.
 3. 2006 m. rugsėjo 19 d. išplėstinio posėdžio medžiaga (2006-10-05)
  1. Posėdžio darbotvarkė
  2. Nacionalinės mokslinių tyrimų programos. E. V. Narušytė, Žemės ūkio ministerija
  3. Žemės ūkio ministerijos finansuojamos priemonės ekologinio ūkio plėtros klausimais. Z. Duchovskienė, Žemės ūkio ministerija
  4. Ekologinis ūkininkavimas Lietuvoje ir Europos Sąjungos. Dabartis ir perspektyvos. D. Feizienė, V. Feiza, Lietuvos žemdirbystės institutas
  5. Ekologinio ūkio ekonominė perspektyva. I. Kriščiukaitienė, Lietuvos agrarinės ekonomikos  institutas
  6. Ekologiškos produkcijos kokybė. A. Gutkauskas; VšĮ ,,Tatulos programa“
  7. ERA-net projektas ,,Agri-maping“. A. Radzevičius, Lietuvos žemės ūkio universitetas

Žemės ūkio mokslo taryba 2005 metais:

 1. Žemės ūkio mokslo tarybos 2005 m. sausio 27 d. posėdžio medžiaga:(2005-02-01)
  1. Posėdžio darbotvarkė
  2. Agronomijos mokslas. Prof. Z. Dabkevičiaus pranešimas
  3. Agronomijos mokslas. Dr. Č. Bobino pranešimas
  4. Zootechnikos ir veterinarinės medicinos mokslas. E. prof. p. A. Sederevičiaus pranešimas
  5. Zootechnikos ir veterinarinės medicinos mokslas. Dr. V. Juškinės pranešimas
  6. Technologijos mokslas. Prof. A. Kustos pranešimas
  7. Technologijos mokslas. Dr. G. Rutkausko pranešimas
  8. Žemės ūkio, maisto ir kaimo plėtros valstybės mokslo užsakymai. ŽŪM Kaimo plėtros departamento direktorės V. Žostautienės pranešimas
  9. Žemės ūkio ministerijos užsakomieji tyrimai. ŽŪM Mokslo ir mokymo sk. vedėjos E. V. Narušytės pranešimas
  10. Žemės ūkio mokslo tarybos darbo planas.
 2. Žemės ūkio mokslo tarybos 2005 m. birželio 9-10 d. išvažiuojamojo posėdžio ,,Inovacijų plėtra žemės ūkyje, problemos ir jų sprendimas“ medžiaga: (2005-09-13)  
  1. 2005 m. birželio 9-10 d. Žemės ūkio tarybos kelionės planas
  2. 2005 m. birželio 9 d. posėdžio darbotvarkė
  3. Informacija apie lankytus ūkius
  4. Mokslo svarba inovacijų plėtrai  Dr. V.Ruzgo, LŽI, pranešimas
  5. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba. V. Tovensko pranešimas
  6. Uždaviniai mokslui plėtojant ekologinę gamybą ir švietimą. E.prof.p. V. Rutkovienės, LŽŪU, pranešimas
  7. Ekologiški maisto produktai Lietuvoje: gamyba, ženklinimas ir perspektyvos. A. Gutkausko, ,,Tatula“, pranešimas
 3. Žemės ūkio mokslo tarybos ir Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus išplėstinio posėdžio medžiaga:(Patalpinta 2005-10-03)
  1. Posėdžio darbotvarkė;
  2. Prof. K. D. Prunskienės pranešimas;
  3. Dr. R. Naujokienės pranešimas;
  4. Prof. Z. Dabkevičiaus pranešimas;
  5. Prof. Č. Juknos pranešimas;
  6. Dr. Č. Bobino pranešimas;
  7. B. Markausko pranešimas;
  8. Posėdžio protokolas
 4. 2005 m. gruodžio 8 d. Žemės ūkio mokslo tarybos posėdžio medžiaga: (2006-05-31)
  1. Posėdžio darbotvarkė;
  2. D. Juškevičienės pranešimas;
  3. E. Narušytės pranešimas;
  4. Dr. V. Žostautienės pranešimas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11