ERA-NET Susfood

SUSFOOD2 iniciatyva „Tvari maisto gamyba ir vartojimas“ (angl. Sustainable food production and consumption) - Europos Sąjungos Mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ schemos „ERA-NET Cofund“ programa, pagal kurią finansuojami moksliniai tyrimai tvaraus maisto gamybos ir vartojimo srityse.

Pagrindinis SUSFOOD2 tikslas – palaikyti mokslinį bendradarbiavimą tarp ES valstybių ir asocijuotų narių, siekiant padidinti mokslinių tyrimų indėlį darnių maisto sistemų (nuo gamybos iki vartojimo) kūrimui. ERA-NET SUSFOOD2 apima visą maisto tiekimo grandinę, pagrindinį dėmesį skiriant procesams už pradinės gamybos ribų: perdirbimui, pakavimui, transportavimui, mažmeninei prekybai, maitinimo paslaugoms, laikymui ir vartojimui.

SUSFOOD2 tarptautinis kvietimas teikti  paraiškas moksliniams projektams vykdyti buvo atliekamas dviem etapais. I etape pareiškėjai (tarptautiniai mokslininkų konsorciumai) teikė išankstines trumpąsias paraiškas. Atlikus tarptautinį ekspertinį vertinimą, atrinkti pareiškėjai II kvietimo etape buvo kviečiami teikti išsamiąsias paraiškas. Tinkamais finansuoti pripažinti 12 tarptautinių mokslininkų konsorciumų projektų. Tarp jų Kauno technologijos universiteto su kitų šalių partneriais parengtas projektas „Tradicinių daržovių išspaudų dezagregacija (suardymas) inovatyviomis priemonėmis naujų produktų gavimui ir  išeigų didinimui (angl. Disaggregation of conventional vegetable press cakes by novel techniques to receive new products and to increase the yield (DISCOVERY)“.

SUSFOOD2 iniciatyvos tinklalapis https://susfood-db-era.net/drupal/

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11