Oficialus ERA-NET SusAn iniciatyvos tinklalapis www.era-susan.eu

Trumpa informacija apie ERA-NET SusAn iniciatyvą (anglų k.) čia.

2016 m. sausio mėn. visos iniciatyvoje dalyvaujančios šalys (tame tarpe ir Žemės ūkio ministerija) pasirašė susitarimą su Europos Komisija.

Pagrindinis iniciatyvos koordinatorius yra Federal Office for Agriculture and Food (BLE), Vokietija.

ERA-NET SusAn iniciatyvos NAUJIENLAIŠKIS 2018.

 

FACCE ERA-GAS, SusAn ir ICT-AGRI2 tarptautinis kvietimas teikti paraiškas mokslo projektams vykdyti

Trijų ERA-NET iniciatyvų FACCE ERA-GAS, SusAn ir ICT-AGRI2 kvietimas teikti mokslinių tyrimų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) gyvulininkystės sektoriuje mažinimo srityje paraiškas vyko 2018-10-08 2019-01-23. Pareiškėjai – tarptautiniai konsorciumai iš 21 šalies atstovų – pateikė iš viso 24 projektus. Po tarptautinio ekspertų vertinimo atrinkti ir finansavimui patvirtinti 8 projektai, tarp jų – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės instituto ir 11 užsienio partnerių projektas „Klimatą tausojančios galvijų auginimo sistemos“ (angl. Climate Care Cattle Farming Systems (CCCfarming)).

CCCfarming tikslas – sukurti klimatą tausojančias galvijų auginimo sistemas, leidžiančias sumažinti išmetamą ŠESD ir amoniako kiekį bei išlaikyti socialiai ir ekonomiškai tvarius ūkius. Tam pasiekti numatoma ištirti ir nustatyti išmetamus ŠESD kiekius Europos mastu lauko tyrimuose, atrinktuose tipiniuose regionui ūkiuose taikant inovatyvius įrankius ir naujus metodus bei įgyvendinant modernias ūkininkavimo praktikas.

CCCfarming koordinuoja Nyderlandų Vageningeno universitetas. Projektas prasidės 2019 m. gruodžio 1 d. ir truks 36 mėn. Žemės ūkio ministerija šiam mokslinių tyrimų projektui skyrė 100 tūkst. eurų.

 

Tarptautinis SusAn iniciatyvos kvietimas mokslininkams teikti mokslinių tyrimų projektų paraiškas paskelbtas 2016-09-09. Gauti 29 tarptautiniai projektai, iš 20 šalių. Projektai įvertinti tarptautinių ekspertų.

Atrinkti ir patvirtinti finansavimui 14 projektų, tarp jų ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės instituto vykdomas mokslinio tyrimo projektas ,,Europos žalųjų pieninių galvijų viduveislinė ir tarpveislinė bioįvairovė – išsaugojimas per panaudojimą“ (Biodiversity within and between European Red dairy breeds - conservation through utilization (ReDiverse)), skirtas žalųjų veislės galvijų genetinės įvairovės išsaugojimui Europoje.  

Visų ERA-NET SusAn projektų aprašymus galima rasti čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11