ERA-NET ICRAD iniciatyva Tarptautinis užkrečiamųjų gyvūnų ligų tyrimų koordinavimas" (angl. ERA-NET Co-fund on International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases).

ICRAD tikslas – remti daugiadalykius mokslinius tyrimus, kuriais siekama gerinti gyvūnų sveikatą ir užtikrinti jų gerovę, daugiausia dėmesio skiriant pagrindinėms kylančioms grėsmėms, įskaitant, bet neapsiribojant, afrikiniu kiaulių maru (AKM) ir gyvūnų gripu, kurti naujas vakcinų technologijų platformas ir diagnostikas. 2020 m. sausio 31 d. ICRAD paskelbė pirmąjį tarptautinį kvietimą teikti mokslinių tyrimų paraiškas.

Žemės ūkio ministerija oficialiai prisijungė prie ICRAD finansuojančiųjų institucijų konsorciumo 2020 m. pradžioje.

Iniciatyvą koordinuoja Danijos technikos universitetas (DTU).

ERA-NET ICRAD interneto svetainė čia.

 

ERA-NET ICRAD tarptautinis kvietimas teikti išankstines paraiškas

Terminas pateikti išankstines paraiškas mokslo projektams vykdyti2020 m. kovo 31 d.!

Kvietimo dokumentai ir naujausia informacija adresu https://www.icrad.eu/.

 

2020 m. sausio 31 d. interneto svetainėje https://www.icrad.eu/  paskelbtas Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės veiklos bendrosios programos „Horizontas 2020“ ERA-NET iniciatyvos ICRAD (angl. International Coordination of Research on Animal Diseases) kvietimas teikti paraiškas mokslo projektams vykdyti užkrečiamųjų gyvūnų ligų srityje. Kvietimas vykdomas dviem etapais: 1) išankstinių trumpųjų paraiškų teikimas, 2) galutinių išsamiųjų paraiškų teikimas.

 

Pagrindinis šio kvietimo, bendrai finansuojamo su Europos Komisija, tikslas – remti daugiadalykius mokslinius tyrimus gyvūnų sveikatai ir gerovei užtikrinti. Ypatingas dėmesys skiriamas naujoms sekimo ir intervencijos strategijoms kurti, siekiant įveikti epidemines ligas ir vis kylančias grėsmes, pavyzdžiui, afrikinį kiaulių marą ir gyvūnų gripą.

 

Tarptautinį mokslininkų konsorciumą turi sudaryti bent 3 nepriklausomi subjektai, t. y. tinkami pareiškėjai iš kvietime dalyvaujančių ES šalių, asocijuotųjų šalių ar regionų. Konsorciume gali dalyvauti daugiausia 6 nepriklausomi subjektai, tarp kurių – daugiausia du partneriai iš tos pačios šalies.

 

Tarptautinio kvietimo fondas siekia apie 17 mln. eurų. Žemės ūkio ministerijos indėlis – 150 tūkst. eurų. Valstybės finansavimas bus teikiamas po tarptautinio ekspertų vertinimo atrinktiems projektams, kuriuose dalyvauja Lietuvos institucijos, vykdančios mokslinius tyrimus. Didžiausia galima pareiškėjo Lietuvoje prašoma suma vienam projektui – 150 tūkst. eurų.

 

Kvietimo partnerės – 20 šalių, tarp kurių, be Europos Sąjungos šalių, yra ir Norvegija, Rusija, Šveicarija, Turkija.

 

Išankstinės paraiškos teikiamos anglų kalba elektroninėje sistemoje adresu www.submission-icrad.eu iki 2020 m. kovo 31 d.

 

Svarbiausios nuorodos:

Įvykis

Data

Kvietimas teikti išankstines paraiškas

2020-01-31

Išankstinių paraiškų priėmimo pabaiga

2020-03-31   14 val. (CET – Centrinės Europos laiku)

Išankstinių paraiškų atitikties bendriesiems reikalavimams ir nacionaliniams reikalavimams vertinimas

2020 m. balandis

Išankstinių paraiškų tarptautinio ekspertinio vertinimo išvadų pateikimas projektų koordinatoriams

2020 m. birželis

Kvietimas teikti išsamiąsias paraiškas

2020 m. birželis

Išsamiųjų paraiškų priėmimo pabaiga

2020-08-05   14 val. (CET – Centrinės Europos laiku)

Vertinimo išvadų paskelbimas, finansavimo rekomendacijų pateikimas projektų koordinatoriams

2020 m. lapkričio pabaiga

Patvirtintų projektų pradžia

2021 m. I ketv.

 

Papildomą informaciją teikia Ministerijos Mokslo ir inovacijų skyrius, tel. (8 5) 239 1203.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11