Žemės, maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės 2018 metais baigtų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos darbų galutinės ataskaitos

AUGALININKYSTĖ

Žemės ūkio augalų pasėlių būklė ir derlingumo prognozės Lietuvoje

Žieminių ir vasarinių rapsų sėklų beicavimo neonikotinoidais poveikio stebėsena bitėms

Kenkėjų rizikos analizės atlikimas dėl Xylella fastidiosa (Wwlls et al.)

Naujų sodo augalų veislių fitosanitarinės būklės įvertinimas ir aukščiausios kategorijos dauginamosios medžiagos kūrimas

Tvaraus ūkininkavimo ir trumpos rotacijos su pupomis poveikis aplinkai, pasėlių produktyvumo ir bioekonominiam potencialui realizuojant ES Žalinimo programą

Lietuvos sąlygoms pritaikyto, dirvožemio ir augalų optinių savybių jutiklių panaudojimu grindžiamo tiksliojo (precizinio) ūkininkavimo modelio sukūrimas ir testavimas

Grūdų pelėsiniais grybais užterštumo dinamika priklausomai nuo klimatinių sąlygų, grūdų sandėliavimo vietų bei sąlygų.

Sodo ir daržo augalų mitybos optimizavimas panaudojant natūralios kilmės biostimuliatorius

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams dydžio apskaičiavimo metodikos parengimas

Stichinio meteorologinio reiškinio „ilgas lietingas laikotarpis“ nustatymas ir pagrindimas

GYVULININKYSTĖ, PAŠARAI, VETERINARIJA

Inovatyvių veisimo technologijų panaudojimo mėsinių galvijų raumeningumo ir mėsos marmuringumo didinimui tyrimas

Lietuvos populiacijų mėsinių veislių galvijų selekcionuojamų požymių nustatymas

Karvių ketozės genetinis įvertinimas ir panaudojimas produktyvumo kontrolės ir genetinio įvertinimo sistemojeĮvairių mėsinių veislių karvių reprodukcinių savybių tyrimai taikant dirbtinį sėklinimą

Įvairių mėsinių veislių karvių reprodukcinių savybių tyrimai taikant dirbtinį sėklinimą

Lietuvos trakėnų (išskiriant senąjį genotipą) veislės žirgų populiacijos selekcinio proceso įvertinimas

Ekstruduotų pupinių augalų panaudojimas melžiamų karvių mityboje bei jų poveikis karvių produktyvumui, produkcijos kokybei ir sveikatingumui

Vabzdžių įtaka Afrikinio kiaulių maro viruso plitimui

MAISTO ŪKIS

Žiedadulkių rūšinės sudėties bei jų kiekio meduje ir ryšio su bičių skraidymo atstumu nustatymo tyrimas

Šalies kiaulių populiacijos įvertinimas bei kiaulių skerdenų klasifikavimo metodų atnaujinimas

Ryšio tarp riebalų sudėties žaliame piene ir iš jo pagamintuose pieno produktuose nustatymas

Mėsos gaminių kokybinių rodiklių mokslinis tyrimas ir rekomendacijų parengimas

Lietuvoje išaugintų augalinių pirminių produktų rizikos veiksnių mokslinis tyrimas ir metodinių rekomendacijų parengimas

INŽINERIJA, MELIORACIJA, BIOENERGETIKA

Tikslaus juostinio žemės dirbimo ir sėjos mašinų darbo technologinių operacijų tyrimai ir kompleksinis efektyvumo vertinimas

Efektyvaus ir racionalaus žemės valdymo ir administravimo mokslinė studija . Priedai.

EKONOMIKA IR KAIMO PLĖTRA

Rekomendacijų dėl metodikų įmokoms į Žemės ūkio gamybos rizikų valdymo fondą ir žalų atlyginimui apskaičiuoti parengimas

Vietos gamybos žemės ūkio ir maisto produktų vartojimo didinimas  plėtojant trumpąsias maisto tiekimo grandines ir formuojant vietos maisto sistemas savivaldybių lygiu (galimybių studija)

ŽUVININKYSTĖ

Rekomendacijų dėl nuostolių, patirtų netekus galimybės žvejoti dėl kitų asmenų veikos, kompensavimo parengimas

Rekomendacijų dėl priekrantės žvejybos sąlygų gerinimo parengimas

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-03