Žemės, maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės 2017 metais baigtų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos darbų galutinės ataskaitos

1. Augalininkystės

1. Dirvožemio organinės medžiagos ir struktūringumo praradimo procesų priežastys ir pasekmės: sėjomainų taikymo praktikos vertinimo studija

2. Žieminių kviečių pasėlio formavimas geram žiemojimui ir derliui

3. Vasarinių rapsų ir jų hibridų sėjos laiko ir sėklos guoliavietės paruošimo (sėjos būdo) optimizavimas kintančio klimato sąlygomis

4. Ilgalaikės augalų kaitos derinių, monopasėlių ir pūdymų poveikis augalų ir dirvožemio derlingumui bei CO2 emisijai

5. Herbicidų mišinių ir derinių tyrimas Sosnovskio barščio (Heracleum sosnovskyi) kontrolei agrocenozėse ir natūraliose augimvietėse

2. Agrarinė aplinkosauga

1. Galvijų, kiaulių, paukščių (mėsinių ir dedeklių vištų), avių, ožkų mėšle bei srutose esančio azoto ir fosforo kiekio nustatymas

2. Ekologinės gamybos ūkių aprūpinimas maisto medžiagomis: natūralios, gyvulinės ir augalinės kilmės trąšos, ūkio NPK (azoto, fosforo, kalio) balansas

3. Lubinų, tinkančių auginti Lietuvos klimatinėmis sąlygomis, veislių atrinkimas

4. Sojų auginimo technologinių normų nustatymas

5. Mokslinis tyrimas dėl įvairių gyvūnų (paukščių (vištų, žąsų, ančių, kalakutų), avių, ožkų, kiaulių ir galvijų ir kt. rūšių) veislių, tinkamų auginti ekologinės gamybos ūkiuose Lietuvoje

3. Gyvulininkystės, pašarų ir veterinarijos

1. Skirtingo produktyvumo tipo mėsinių galvijų mėsos produkcijos ir kokybės palyginamasis įvertinimas

2. Buliukų perkutaninio kastravimo įtakos mėsos produkcijai ir kokybei tyrimas

3. Karvių pieno produkcijos nustatymo ir prognozavimo pagal laktacijos tarpsnius galimybių tyrimas

4. Pieno riebalų kiekį lemiančių genetinių veiksnių nustatymas Lietuvos pieninių ožkų populiacijoje

5. Karvių melžimo greičio panaudojimo bulių genetinio vertinimo sistemoje  ištyrimas ir blup modelio sukūrimas

6. Pieninių veislių karvių ir kiaulių apvaisinimo efektyvumo tyrimai, sąryšyje su reproduktorių spermos kokybe

4. Maisto ūkio

1. Galimybių studija dėl naujai rengiamų ES Codex Alimentarius komisijos, kitų tarptautinių standartų poveikio Lietuvos žemės ir maisto ūkiui

2. Lietuvos juodmargių galvijų pieno technologinių savybių išskirtinumo tyrimai

5. Inžinerija, melioracija, bioenergetika

1. Biologinių preparatų įtaka žemės dirbimo mašinų darbo technologiniams procesams ir energijos sąnaudoms

2. Kontroliuojamo drenažo su denitrifikacijos bioreaktoriais pritaikymas dirvožemio drėgmės ir biogeninių medžiagų pernašų sausinamose žemėse optimizavimui

3. Melioracijos griovių būklės vertinimas taikant nuotolinius tyrimo metodus

4. Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, išreikšto CO2 ekvivalentu, susidarančio auginant žemės ūkio žaliavas biodegalams, nustatymas

6. Ekonomikos

1. Biologinio turto klasifikavimo ir vertinimo alternatyvų įtakos žemės ūkio verslo subjektų finansiniams rodikliams tyrimas. Priedai.

7. Žuvininkystės

1. Uždarose akvakultūros sistemose susidarančio dumblo panaudojimo galimybių studija

2. Mikrodumblių panaudojimas akvakultūroje auginamų žuvų pašarų gamybai

3. Juodažiočių grundalų sužvejojamų Baltijos jūroje, sudėties, maistinės vertės nustatymas ir  panaudojimo žmonių mitybai perspektyvumo įvertinimas

8. Kaimo plėtros

1. Inovacijų partnerystės žemės ūkyje efektyvumo vertinimas

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-03