Teisės aktai

  • Europos Sąjungos teisės aktai:

  • Nacionaliniai teisės aktai:

    • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 22 d. nutarimas Nr. 1164 Dėl turto perdavimo valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui". Aktuali redakcija

    • Žemės ūkio ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 3D-488 „Dėl importuojamų, eksportuojamų ir vidaus rinkai tiekiamų šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams patikros taisyklių patvirtinimo“. Aktuali redakcija

    • Žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 3D-521 „Dėl pripažintųjų prekiautojų šviežiais vaisiais ir daržovėmis patvirtinimo ir jų tiekiamos rinkai bei eksportuojamos produkcijos tikrinimo taisyklių patvirtinimo“. Aktuali redakcija

    • Žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. 193 „Dėl maistinių bulvių kokybės reikalavimų patvirtinimo“. Aktuali redakcija

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11