Nauda gamintojams

Saugoma kilmės vietos nuoroda

 

SKVN logo   Saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN) parodo, jog tai ES lygiu pripažintas, specifinėmis savybėmis ar kokybe pasižymintis produktas, o jo gamybos procesas bei atitiktis specialiesiems reikalavimams kontroliuojama nepriklausomos institucijos. Specifinės savybės ar produkto kokybė sąlygojama konkrečios geografinės vietovės išskirtinumo (vietovės klimato, dirvos sudėties, jame augančių augalų ypatybių ar pritaikytų gyventi gyvūnų veislinių savybių). Visi produkto gamybos bei perdirbimo etapai (žaliavų gamyba ir perdirbimas) vyksta tik toje geografinėje vietovėje.
Saugomi produktų pavadinimai registruojami Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre. Užregistruoto produkto etiketėje turi būti šis ženklas.

Ar tikslinga gamintojui gaminti produktus, paženklintus šiuo ženklu?

Privalumai yra šie:

 • ženklu pažymėto produkto pavadinimas yra saugomas nuo bet kokio vartotojų klaidinimo ir suteikia vartotojui informaciją apie Jūsų gaminamą produktą. Visa tai sukuria produktui didesnę pridedamąją vertę bei padeda išlikti konkurencingam rinkoje;
 • ES remia produktų, turinčių saugomas nuorodas, propagavimą ir vartojimo skatinimą ES ir trečiosiose šalyse;
 • nuo 2004 m. valstybės lėšomis kompensuojamos paraiškų dėl pripažinimo ES lygiu rengimo išlaidos;
 • ūkininkai gali gauti finansinę paramą pagal šiuo metu Žemės ūkio ministerijos įgyvendinamą Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ kompensuojant: 
  • paraiškų ir specifikacijų parengimo išlaidas; 
  • registruotų produktų atitikties specifikacijoms tikrinimo išlaidas.

ES įregistruoti lietuviškų produktų pavadinimai

 

Saugoma geografinė nuoroda

 

SGN logo   Saugoma geografinė nuoroda (SGN) parodo, jog tai ES lygiu pripažintas specifinėmis savybėmis ar kokybe pasižymintis produktas, o jo gamybos procesas bei atitiktis specialiesiems reikalavimams kontroliuojama nepriklausomos institucijos. Specifinės savybės ar produkto kokybė gali būti sąlygojama konkrečios geografinės vietovės išskirtinumo (vietovės klimato, dirvos sudėties, jame augančių augalų ypatybių ar pritaikytų gyventi gyvūnų veislinių savybių) arba produkto reputacijos (produkto bei produkto ypatybių žinomumo nuo senų laikų toje geografinėje vietovėje ir pripažinimo). Jeigu saugomą kilmės vietos nuorodą turinčių produktų visi gamybos bei perdirbimo etapai turi būti vykdomi tik apibrėžtoje geografinėje vietovėje, tai saugomai geografinei nuorodai pakanka, kad vienas iš gamybos etapų (arba žaliavų gamyba, arba perdirbimas) vyktų toje geografinėje vietovėje.
Saugomi produktų pavadinimai registruojami Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre. Užregistruoto produkto etiketėje turi būti šis ženklas.

Ar tikslinga gamintojui gaminti produktus, paženklintus šiuo ženklu?

Privalumai yra šie:

 • ženklu pažymėto produkto pavadinimas yra saugomas nuo bet kokio vartotojų klaidinimo ir suteikia vartotojui informaciją apie Jūsų gaminamą produktą. Visa tai sukuria produktui didesnę pridedamąją vertę bei padeda išlikti konkurencingam rinkoje;
 • ES remia produktų, turinčių saugomas nuorodas, propagavimą ir vartojimo skatinimą ES ir trečiosiose šalyse;
 • nuo 2004 m. valstybės lėšomis kompensuojamos paraiškų dėl pripažinimo ES lygiu rengimo išlaidos;
 • ūkininkai gali gauti finansinę paramą pagal šiuo metu Žemės ūkio ministerijos įgyvendinamą Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ kompensuojant: 
  • paraiškų ir specifikacijų parengimo išlaidas;
  • registruotų produktų atitikties specifikacijoms tikrinimo išlaidas.

ES įregistruoti lietuviškų produktų pavadinimai

 

Garantuotas tradicinis gaminys

 

GTG logo   Garantuoto tradicinio gaminio (GTG) ženklas parodo, jog tai ES lygiu pripažintas tradicinis gaminys, kurio ypatybės išskiria jį iš panašių produktų grupės ir kurio pavadinimas yra tradiciškai naudojamas arba nurodo tradicinį pobūdį, o jo gamybos procesas bei atitiktis specialiesiems reikalavimams kontroliuojama nepriklausomos institucijos. Tradicinis pobūdis sąlygojamas žmonių gebėjimo gaminti produktą iš tradicinių žaliavų tradiciniu iš kartos į kartą perduodamu, ne mažiau kaip 30 metų nepakitusiu būdu.
Garantuotų tradicinių gaminių pavadinimai registruojami Garantuotų tradicinių gaminių registre. Užregistruoto produkto etiketėje turi būti šis ženklas.

Ar tikslinga gamintojui gaminti produktus, paženklintus šiuo ženklu?

Privalumai yra šie:

 • Garantuotu tradiciniu gaminiu pripažintas produktas yra saugomas nuo bet kokio vartotojų klaidinimo ir suteikia vartotojui informaciją apie Jūsų gaminamą produktą. Visa tai sukuria produktui didesnę pridedamąją vertę bei padeda išlikti konkurencingam rinkoje;
 • ES remia produktų, turinčių saugomas nuorodas, propagavimą ir vartojimo skatinimą ES ir trečiosiose šalyse;
 • nuo 2004 m. valstybės lėšomis kompensuojamos paraiškų dėl pripažinimo ES lygiu rengimo išlaidos;
 • ūkininkai gali gauti finansinę paramą pagal šiuo metu Žemės ūkio ministerijos įgyvendinamą Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ kompensuojant: 
  • paraiškų ir specifikacijų parengimo išlaidas; 
  • registruotų produktų atitikties specifikacijoms tikrinimo išlaidas.
ES įregistruoti lietuviškų produktų pavadinimai
     
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11