header image

Genetiškai modifikuoti organizmai

Genetiškai modifikuoti organizmai (GMO) – tai organizmai, kurių genetinė medžiaga buvo dirbtinai pakeista naudojant genų inžinerijos technologijas. Paprastai GMO vadinami transgeniniai organizmai, į kuriuos perkelti kitos rūšies natūralūs ar modifikuoti genai. Žemės ūkio ministerija nustato sambūvio tarp genetiškai modifikuotų (GM) ir tradicinių bei ekologiškų augalų pasėlių reikalavimus, koordinuoja GM augalų ir augalinių produktų tiekimo rinkai kontrolę bei GM atsiradimo rizikos kultūrų stebėseną. Dalyvauja atliekant GM augalų poveikio žemės ūkiui įvertinimą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-19