Ekologiškų produktų ženklas

Šiuo ženklu ženklinami tik žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos sertifikavimo įstaigos sertifikuoti lietuviški ekologiški žemės ūkio ir maisto produktai.

Ekologiški produktai, pažymėti šiuo ženklu, buvo užauginti, perdirbti, paženklinti ir tiekiami vartotojui pagal griežtus ES ir Lietuvos teisės aktuose ekologiniam ūkininkavimui nustatytus reikalavimus. Ekologinis ūkininkavimas yra žemdirbystės sistema, kuri siekia pateikti jums, vartotojui, šviežią, skanų ir natūralų maistą, užaugintą nepažeidžiant natūralių gamtos raidos ciklų, išsaugant biologinę įvairovę, tausojant gamtos išteklius, laikantis aukštų gyvūnų gerovės standartų, produktų perdirbimui naudojant natūralias medžiagas ir procesus.

Ekologiški produktai pasižymi autentiškomis skoninėmis savybėmis. Auginant ir gaminant ekologiškus žemės ūkio ir maisto produktus nėra naudojama cheminių medžiagų, hormonų ar antibiotikų, juose nėra genetiškai modifikuotų organizmų, auginant labai griežtai ribojama pesticidų, sintetinių trąšų, gyvuliams skirtų antibiotikų, perdirbant – maisto papildų, perdirbimo priedų ir kitų pridėtinių medžiagų naudojimas.

Ekologiškų produktų ženklu privaloma ženklinti visus ekologiškus produktus, skirtus žmonių arba ūkinių gyvūnų maistui. Ženklinti produkciją šiuo ženklu neprivaloma tik tiems ūkio subjektams, kurie, tiekdami rinkai ekologiškus produktus, turi ūkininko ūkio registravimo pažymėjimą arba žemės ūkio valdymo ar naudojimo patvirtinimo dokumentus, ir ekologinio ūkio sertifikatą ir ekologiškus produktus patys tiekia rinkai galutiniam vartotojui.

Produktai ženklinami žalios spalvos spalvotu ženklu, o užrašas spausdinamas balta spalva. Jei spalvotas ženklas gali susilieti su produkto pakuotės spalva arba spausdinant nespalvotuose spaudos leidiniuose, galima naudoti ir nespalvotą ženklą. Ekologiškų produktų ženklas taip pat gali būti išlietas, išgraviruotas arba pagamintas kitais būdais, tačiau jis turi būti ryškus, aiškus ir lengvai nenutrinamas.

Taip pat ant ekologiško produkto pakuotės privalo būti sertifikavimo įstaigos, kontroliuojančios visą ekologiško produkto auginimo, paruošimo ir gamybos eigą, kodas. Lietuvoje sertifikavimą atlieka VšĮ „Ekoagros“. Jos kodas – LT EKO 01 .

Ar tikslinga gamintojui gaminti produktus, paženklintus šiuo ženklu?

Privalumai yra šie:

  • pažymėti ekologiškų produktų ženklu produktai yra konkurencingesni Lietuvos rinkoje. Vartotojai atpažįsta šiuo ženklu paženklintus produktus ir noriai perka žinodami, kad tai lietuviški produktai, be to, jie yra auginti, gaminti ir perdirbti griežtai kontroliuojant sertifikavimo įstaigai VšĮ „Ekoagros“ visais auginimo, gamybos, paruošimo ir platinimo etapais.
  • ES remia ekologinį ūkininkavimą. Žemdirbiai gali teikti paraiškas pagal Kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Ekologinis ūkininkavimas“. Teikdami paraišką dalyvauti šioje programoje, žemdirbiai prisiima laikytis įsipareigojimų penkerius metus.

Parama skiriama už sertifikuotą ir deklaruotą plotą, naudojamą ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai (už javus – iki 215 EUR/ha; už daugiametes žoles – iki 127 EUR/ha).

Išmoka mokama:

  • tik laikantiems gyvulius, sertifikuotus pagal 1991 m. birželio 24 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2004 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2254/2004, ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus, už sertifikuotą daugiamečių žolių plotą, tenkantį ne daugiau kaip 3 ha vienam sąlyginiam gyvuliui;
  • atestuotiems sėklininkystės ūkiams, sertifikuotiems pagal 1991 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 bei pagal 2003 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1452/2003 ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus, už ekologinei sėklininkystei naudojamus plotus (už daržoves, bulves – iki 440 EUR/ha; už vaistažoles – iki 489 EUR/ha; už uogynus ir sodus – iki 516 EUR/ha). Išmokos yra mokamos tiek ekologinės gamybos, tiek pereinamojo laikotarpio į ekologinę gamybą ūkiams;
  • ES taip pat remia ekologinio ūkininkavimo viešinimo kampanijas, kad kuo daugiau vartotojų sužinotų apie Jūsų gaminamus ekologiškus produktus, jų privalumus, lyginant su įprastiniais produktais.

Pripažinti / sertifikuoti produktai:

  • Ekologiški produktai

Daugiau informacijos apie ekologinį ūkininkavimą ieškokite čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11