Kontrolės įstaigos

Sertifikavimo įmonės

Leidimo sertifikuoti ekologinę gamybą, produkcijos perdirbimą ir tiekimą rinkai reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 3D-78 „Dėl leidimo sertifikuoti ekologinę gamybą, produkcijos perdirbimą ir tiekimą rinkai suteikimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Leidimo sertifikuoti ekologinę gamybą, produkcijos perdirbimą ir tiekimą rinkai suteikimo taisyklės.

Šiuo metu sertifikavimo darbus vykdyti (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ ) įgaliota viešoji įstaiga „Ekoagros“.

Informacija norintiems ekologiškai ūkininkauti, sertifikuotų ūkių sąrašas ir kitos sertifikavimo aktualijos - VšĮ „Ekoagros“ interneto svetainėje www.ekoagros.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-11