Parama pieno gamintojams

Pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną. Parama už pieną už 2018 metus skiriama iš valstybės biudžeto pieno gamintojams, kurie 2006–2007 kvotos metais pardavė pieną, 2007 m. kovo 31 d. turėjo pieno kvotą, 2018 metais deklaravo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus bei turi valdą, įregistruotą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Parama nepriklauso nuo šiuo metu parduodamo pieno kiekio, nes nuo 2007 metų ši parama tapo atsieta nuo gamybos. Parama mokama, remiantis 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 3D-625 „Dėl 2018 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo“.

2018 m. pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos taisyklės

2015-2020 metų susietoji parama už pienines karves. Ši parama iš ES biudžeto mokama tiems Žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruotiems valdos valdytojams, kurių valdoje valdytojo ir (ar) partnerių vardu praėjusių metų balandžio 1 d. – einamųjų metų kovo 31 d. laikotarpiu Ūkinių gyvūnų registre buvo registruotos pieninės karvės. Taip pat pieno gamintojas turi būti pardavęs ne mažiau kaip 500 kg pieno per metus iš vienos pieninės karvės. Be to, pieno gamintojas einamaisiais metais turi pateikti žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo paraišką bei joje pažymėti, kad nori gauti susietąją paramą už pienines karves. Pieno gamintojai, parduodantys pieną tiesiogiai vartoti, einamaisiais metais turi pateikti pieno pardavimo tiesiogiai vartoti deklaracijas nuo balandžio 15 d. iki liepos 1 d. (imtinai). Parama mokama remiantis 2015–2020 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklėmis, patvirtintomis LR žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 3D-9.

2015-2020 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklės

Išsamiau žiūrėti temą „PARAMA

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-19