header image

Perdirbtų vaisių ir daržovių pramonė

Perdirbtiems vaisių ir (ar) daržovių produktams, kuriems specialiųjų privalomųjų reikalavimų nacionaliniu lygiu nėra nustatyta, taikomi bendrieji maisto saugos, kokybės ir ženklinimo reikalavimai. 

Informaciją apie šiuo metu Lietuvoje veiklą vykdančias perdirbtų vaisių ir (ar) daržovių gamybos įmones galite rasti paspaudus ČIA

Statistinę informaciją apie perdirbtų vaisių ir (ar) daržovių gamybą galite rasti Oficialios statistikos portale arba paspaudus ČIA

Bendrąją maisto produktų ženklinimo informaciją galite rasti Europos Komisijos Maisto produktų ženklinimo informacinėje sistemoje (FLIS) arba paspaudus ČIA

Aukščiausios rūšies džemui, džemui, aukščiausios rūšies želė, želė, marmeladui, saldintai kaštonų tyrei taikomas Džemų ir panašių produktų techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. 60 „Dėl Džemų ir panašių produktų techninio reglamento patvirtinimo“.

Džemų ir panašių produktų techninis reglamentas parengtas pagal Europos Tarybos 2001 m. gruodžio 20 d. direktyvą 2001/113/EC dėl vaisių džemų, želė ir marmeladų bei saldintos kaštonų tyrės, skirtos žmonių mitybai.

Konservuotoms braškėms ir konservuotam obuolių padažui nustatyti privalomieji kokybės reikalavimai, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 174 „Dėl Privalomųjų konservuotų braškių ir privalomųjų konservuoto obuolių padažo kokybės reikalavimų patvirtinimo“. 

Yra keletas ir konservuotų daržovių rūšių, kurioms Lietuvoje taikomi specialieji privalomieji reikalavimai.  Tai konservuoti agurkai, konservuotos morkos ir konservuoti kultūriniai grybai. 

Šių konservuotų daržovių sudėties, kokybės ir ženklinimo reikalavimai yra nustatyti žemės ūkio ministro 2002 m. lapkričio 11 d. įsakyme Nr. 436 „Dėl Privalomųjų konservuotų agurkų, konservuotų morkų ir konservuotų kultūrinių grybų kokybės reikalavimų patvirtinimo“.

Greitai užšaldyti maisto produktai - produktai, užšaldyti greitojo šaldymo būdu, kurio metu, atsižvelgiant į produkto rūšį, didžiausios kristalizacijos zona įveikiama kaip galima greičiau, o nuolat palaikoma galutinė produkto temperatūra (po terminės stabilizacijos) visuose taškuose yra minus 18 °C arba žemesnė, ir parduodami nurodant šią jų apdorojimo ypatybę.

Ledai nelaikomi greitai užšaldytais maisto produktais.

Greitai užšaldytiems maisto produktams taikomas Greitai užšaldytų maisto produktų techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 33 „Dėl Greitai užšaldytų maisto produktų techninio reglamento patvirtinimo“. 

Greitai užšaldytų maisto produktų techninis reglamentas parengtas įgyvendinant 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/108/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių greitai užšaldytus žmonėms vartoti skirtus maisto produktus, suderinimo. 

Greitai užšaldytiems žiediniams kopūstams ir greitai užšaldytoms braškėms yra nustatyti privalomieji kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 3D-353 „Dėl Privalomųjų greitai užšaldytų žiedinių kopūstų ir greitai užšaldytų braškių kokybės reikalavimų patvirtinimo“. 

Džiovinti vaisiai – iš sveikų, nesugedusių prinokusių vaisių gaminami vaisiai, išdžiovinti saulėje arba apdoroti kitais pripažintais dehidratacijos metodais. 

Džiovintų vaisių apibūdinimo, kokybės ir prekinio pateikimo reikalavimai nustatyti Džiovintų vaisių technininiame reglamente, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-155 „Dėl Džiovintų vaisių techninio reglamento patvirtinimo“. 

Vaisių sultims, vaisių sultims iš koncentrato, koncentruotoms vaisių sultims, dehidratuotoms vaisių sultims, vaisių nektarams, vandeniu ekstrahuotoms vaisių sultims taikomas Vaisių sulčių ir panašių produktų techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. 61 „Dėl Vaisių sulčių ir panašių produktų techninio reglamento patvirtinimo“.

Vaisių sulčių ir panašių produktų techninis reglamentas parengtas įgyvendinant 2001 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvą 2001/112/EB dėl žmonių maistui skirtų vaisių sulčių ir tam tikrų panašių produktų. 

Miško grybams ir jų gaminiams yra nustatyti kokybės reikalavimai, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 3D-548 „Dėl Miško grybų ir jų gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo“.

Šie reikalavimai taikomi šviežiems arba konservuotiems valgomiesiems miško grybams (išskyrus konservuotus kultūrinius Agaricus rūšių grybus).

 • 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (Aktuali redakcija);
 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 3D-455 „Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. 60 „Dėl džemų ir panašių produktų techninio reglamento patvirtinimo“ (Aktuali redakcija);
 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. 61 „Dėl vaisių sulčių ir panašių produktų techninio reglamento patvirtinimo“ (Aktuali redakcija);
 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 3D-155 „Dėl džiovintų vaisių kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Aktuali redakcija);
 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 33 „Dėl greitai užšaldytų maisto produktų techninio reglamento patvirtinimo“ (Aktuali redakcija);
 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. 174 „Dėl privalomųjų konservuotų braškių ir privalomųjų konservuotų obuolių padažo kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Aktuali redakcija);
 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. 436 „Dėl privalomųjų konservuotų agurkų, konservuotų morkų ir konservuotų kultūrinių grybų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Aktuali redakcija);
 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 355 „Dėl greitai užšaldytų vaisių ir daržovių, vaisių sulčių, džemų ir panašių produktų kokybės tyrimų metodų“ (Aktuali redakcija);
 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. 3D-353 „Dėl privalomųjų greitai užšaldytų žiedinių kopūstų ir greitai užšaldytų braškių kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Aktuali redakcija);
 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 3D-216 „Dėl pelėsinių grybų skaičiaus nustatymo pagal Hovardą pomidorų produktuose metodikos patvirtinimo ir žemės ūkio ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 450 bei žemės ūkio ministro 2002 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 443 pripažinimo netekusiais galios“ (Aktuali redakcija);
 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. 3D-548 „Dėl miško grybų ir jų gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Aktuali redakcija).
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-26