Importo muitai

Lietuvos, o kartu ir ES vidaus rinka yra saugoma nuo įvežtinės mėsos ir jos produkcijos importo muitais. Tai sudaro sąlygas mūsų šalies augintojams gauti didesnę kainą už realizuojamus gyvulius, nei esant ,,atviroms“ sienoms su trečiosiomis šalimis (pastarosios gali pasiūlyti produkcijos pigesne, nei augintojų Europos Sąjungoje, kaina).

Visi gyvų gyvulių, paukščių, mėsos ir jos gaminių muitai nustatyti 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl bendrojo muitų tarifo, kuris kasmet atnaujinamas (Lietuvos Respublikos muitinės informacija).

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-19