Eksporto grąžinamosios išmokos

Už gyvus gyvulius, paukščius, mėsą, jos produktus, kiaušinius bei jų produktus, eksportuojamus iš ES į trečiąsias šalis, galėtų būti mokamos eksporto grąžinamosios išmokos, kurių tikslas –padengti skirtumą tarp produktų kainos vietinėje rinkoje ir kainos pasaulinėje rinkoje. Produktų sąrašą, už kurių eksportą gali būti mokamos grąžinamosios išmokos ir grąžinamųjų išmokų dydžius nustato ES Komisija.

Šiuo metu nei už vieną mėsos sektoriaus produktą eksporto grąžinamosios išmokos nemokamos. Jos nebemokamos jau nuo 2012 m. Lietuvoje eksporto grąžinamąsias išmokas paskirta administruoti  VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-19