Eksporto arba importo licencijos

Eksportas iš ES teritorijos ar importas į ją iš trečiųjų šalių galimas tik turint išduotas eksporto arba importo licencijas. Šios licencijos, kurias šalyje išduoda Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM, priklausomai nuo produkto rūšies, kurį ketinama įvežti-išvežti, galioja nuo 60 iki 180 dienų. Paraiškas eksporto ar importo licencijoms gauti gali teikti fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie įrodo, kad per paskutinius 12 mėnesių (kai kuriais atvejais ir 24 mėn.) vykdė prekybą mėsa ar jos produktais. Pateikiant paraišką eksporto ar importo licencijoms išduoti, reikalaujama užstato, kurio dydis priklauso nuo eksportuojamo produkto.

Pagrindiniai reikalavimai importo ar eksporto licencijų išdavimui nustatyti:

  • 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2016/1237, kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 dėl importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisyklių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 užstatų, sumokėtų už tokias licencijas, grąžinimo ir negrąžinimo taisyklių, ir iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2535/2001, (EB) Nr. 1342/2003, (EB) Nr. 2336/2003, (EB) Nr. 951/2006, (EB) Nr. 341/2007 ir (EB) Nr. 382/2008, ir panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2390/98, (EB) Nr. 1345/2005, (EB) Nr. 376/2008 ir (EB) Nr. 507/2008 (Konsoliduota versija)
  • 2008 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 382/2008 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių (Nauja redakcija) (OL 2008, L 115, p. 10) (Konsoliduota versija)

Lietuvoje eksporto ar importo licencijas išduoda VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-19