Kiaušinių gamybos ir pateikimo į rinką standartai

Kiaušinių gamybos ir pateikimo į rinką standartai

Visi ūkio subjektai, tiekiantys į rinką kiaušinius, privalo užtikrinti, kad kiaušiniai atitiktų 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 992/72, (EEB) 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (Konsoldituota versija) 78 str. VII priedo VI dalyje ,,Gallus rūšies vištų dedeklių kiaušiniai“ nurodytus reikalavimus bei 2008 m. birželio 23 d. Komisijos reglamento Nr. 589/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl prekybos kiaušiniais standartų (Konsoliduota versija) nurodytus reikalavimus.

Visi registruoti ūkio subjektai, laikantys kiaušinius dedančius paukščius, ne vėliau kaip iki kiekvienų metų balandžio 1 d. turi pateikti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – VMVT) informaciją pagal vištų auginimo būdus, apie didžiausią įmonės kiaušinių gavybos apimtį, išreikštą vienu metu laikomų paukščių skaičiumi.

Kas turi būti paženklinta ant kiaušinio? Kiekvienas į rinką tiekiamas kiaušinis turi būti paženklintas gamintojo kodu. Gamintojo kodas susideda iš:

Pagal reglamento (EB) Nr. 1308/2013 VII priedo VI dalies 3 punktą, kiaušinių gamintojo kodu gali neženklinti tik smulkių ūkių gamintojai, kurie laiko ne daugiau kaip 50 vištų dedeklių ir kurie iš jų surinktus kiaušinius parduoda tiesiogiai iš savo ūkio galutiniam vartotojui ar parduoda turguje. Tačiau tokie gamintojai, parduodami kiaušinius, prekybos vietoje turi nurodyti vardą, pavardę ir adresą.

 • skaičiaus, nurodančio dedeklių vištų laikymo būdą (1, 2 ar 3 ),
 • šalies, kurioje registruotas paukštynas, raidinio kodo (LT)
 • paukštynui suteikto veterinarinio patvirtinimo numerio.
 • Ant kiaušinio žymimi dedeklių vištų laikymo būdai yra šie:
 • laisvai laikomų vištų kiaušiniai arba skaičius 1
 • ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai arba skaičius 2
 • narvuose laikomų vištų kiaušiniai arba skaičius arba skaičius 3
 • ekologiškai laikomų vištų kiaušiniai arba skaičius 0

Kas turi būti paženklinta ant kiaušinių pakuotės? Kiaušiniai gali būti rūšiuojami ir pakuojami bei jų pakuotės ženklinamos tik pakavimo centruose. Pakavimo centras – tai įmonė, kuriai leidimą pagal svorį ir kokybę rūšiuoti kiaušinius suteikia VMVT. Ant kiaušinių pakuotės aiškiai matomai ir lengvai įskaitomai turi būti nurodoma:

 • pakavimo centro kodas
 • kiaušinių kokybės klasė
 • kiaušinių svorio kategorija
 • tinkamumo vartoti trumpiausias terminas
 • nuoroda apie vištų auginimo būdą
 • kiaušinių laikymo sąlygos (patarimas kiaušinius laikyti šaltai)

Pakavimo centro kodas susideda iš:

 • šalies, kurioje registruotas pakavimo centras, raidinio kodo (LT)
 • pakavimo centrui suteikto veterinarinio patvirtinimo numerio

Kiaušinių kokybės klasės yra:

 • A klasė (kiaušiniai, kurių oro tarpas ne didesnis nei 6 mm aukščio („ekstra“ kiaušinių – 4 mm), su švariu ir nepažeistu lukštu ir odele, su peršviečiant matomu neryškiu trynio kontūru, švariu ir skaidriu baltymu, beveik neišsivysčiusia gemalo ląstele, be pašalinio kvapo ir pašalinių medžiagų, nei prieš rūšiavimą nei po jo neplauti ir nevalyti).
 • B klasė (prastesnės kokybės kiaušiniai, kurie neatitinka A klasei būdingų charakteristikų, tiekiami tik maisto ir ne maisto pramonės įmonėms).

Kiaušinių svorio kategorijos yra šios:

 • XL arba labai dideli kiaušiniai. Svoris ≥ 73 g
 • L arba dideli kiaušiniai. Svoris ≥ 63 g ir < 73 g
 • M arba vidutiniai kiaušiniai. Svoris ≥ 53 g ir < 63 g
 • S arba maži kiaušiniai. Svoris < 53 g

Į svorio kategorijas skirstomi tik A kokybės klasės kiaušiniai. Jeigu realizuojami skirtingų dydžių ir svorių A klasės kiaušiniai vienoje pakuotėje, ant jos turi būti užrašas „Skirtingų dydžių kiaušiniai“.

Vištų auginimo būdai ir jų žymėjimai yra šie:

 • Laisvai laikomos vištos – "1"
 • Ant kraiko laikomos vištos – "2"
 • Narvuose laikomos vištos – "3"
 • Ekologiškai laikomos vištos – "0"

Lietuvoje prekyboje dažniausiai sutinkame narvuose laikytų vištų kiaušinius (žymimi skaičiumi ,,3“), tačiau jau yra patvirtintos dvi fermos, kuriose vištos laikomos ant kraiko (žymimi skaičiumi ,,2“).

Tinkamumo terminas. Visi kiaušiniai turi būti surūšiuoti, paženklinti ir supakuoti per dešimt dienų nuo padėjimo datos, o tinkamumo vartoti terminas gali būti ne ilgesnis kaip 28 dienos po kiaušinių padėjimo.

Ant A klasės kiaušinių kaip papildoma kokybės nuoroda gali būti žodžiai „Ekstra švieži“ (reiškianti, kad šie kiaušiniai buvo surūšiuoti, paženklinti ir supakuoti per keturias dienas nuo padėjimo datos) arba „Ekstra“ (reiškianti, kad šie kiaušiniai buvo surūšiuoti, paženklinti ir supakuoti per aštuonias dienas nuo padėjimo datos).

Ant B klasės kiaušinių pakuotės turi būti nurodyta kokybės klasė (,,B klasė“), pakavimo centro kodas ir pakavimo data.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-19