Pagrindiniai principai

Pagal reglamentą (EB) Nr. 1337/2013, nuo 2015 m. balandžio 1 d. yra privalomas kilmės šalies nurodymas šviežiai atšaldytai ir užšaldytai kiaulių, avių, ožkų ir naminių paukščių mėsai.

Reglamento (EB) Nr. 1337/2013 5 straipsnio 1 punkte kalbama apie gyvūno, iš kurio gauta mėsa, užauginimo šalies nurodymą, susiejant tai su tam tikru viso gyvūno gyvenimo charakteringu auginimo laikotarpiu.

Pagal šio reglamento 3 straipsnio 2 punktą, skerdyklos yra atsakingos, kad būtų užtikrintas ryšys tarp mėsos ir gyvulio(-ių), iš kurio ji buvo gauta. Skerdyklos privalo fiksuoti informaciją apie gyvūno kilmės šalį ir perduoti šią informaciją toliau verslo operatoriams, kurie ją tvarkys ar realizuos vėlesniuose etapuose.

Todėl, jei skerdyklos priims skersti gyvūnus be jų kilmės šalį ar auginimo šalis patvirtinančios informacijos, jos negalės parduoti su neidentifikuota kilmės šalimi mėsos kitiems verslo operatoriams, nebent ji bus toliau perdirbama į gaminius. Be informacijos apie kilmės šalį ar vietą, mėsa galės būti parduodama tik mėsos gaminių, kuriems kilmės šalies pateikimo informacija dar nėra privaloma pagal reglamento (ES) Nr. 1169/2011 nuostatas, pavidale.

Ūkininkai, gyvūnų augintojai ar kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie parduos gyvūnus į skerdyklas, bus prašomi pateikti informaciją, kaip reikalauja 5 straipsnio 1 punkto nuostatos, apie gyvūnų auginimo tam tikroje šalyje ar vietoje laiką mėnesiais, pasiektą auginto gyvūno svorį, remiantis jų ūkyje užfiksuotais duomenimis ir dokumentais.

Pagal reglamentą (EB) Nr. 853/2004 dėl maisto produktų higienos (ir įgyvendinantį reglamentą (EB) Nr. 2074/2005), prie visų skersti atvežtų gyvūnų turi būti su maisto grandine susiję dokumentai, įrodantys gyvūno ryšį su tam tikra jo užauginimo vieta. Daugumoje atvejų gyvūnai nėra perkeliami auginti į kitą vietą per savo paskutinio šėrimo ar penėjimo laikotarpio dienas, todėl paskutinis ūkis, kuriame tie gyvūnai buvo šerti, ir galės pateikti įrodymus apie tam tikroje vietoje augintų gyvūnų šėrimo laikotarpį, kad turėti ir pateikti vartotojams reglamento (ES) Nr. 1337/2013 4 straipsnio 1 punkto a dalyje prašomą informaciją apie auginimo laikotarpį.

Tik tais atvejais, kai nustatyto minimalaus auginimo laikotarpio metu gyvūnas iki jo paskerdimo dienos bus augintas keliuose ūkiuose, visa papildoma informacija turės būti teikiama remiantis gyvūnų identifikavimo bei gyvūnų sveikatos tikslais galiojančių nuostatų pagrindu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-19