Jaunesnių nei 12 mėnesių galvijų mėsos ženklinimas

Nuo 2008 m. liepos 1 d. mažmeninės prekybos vietoje galutiniam vartotojui parduodama dvylikos mėnesių ir jaunesnių galvijų mėsa privalo būti paženklinta papildoma informacija apie galvijo amžių skerdimo metu.

Veršiena bei ta dalis jautienos, kuri gauta iš ne didesnio kaip vienų metų amžiaus galvijų, turi būti teikiama į rinką su tiksliais prekiniais pavadinimais. Kiekviename gamybos ar prekybos etape ši mėsa turi būti paženklinta etikete, joje nurodant parduodamo maisto produkto pavadinimą ,,veršiena“, jei galvijo amžius skerdimo metu buvo 8 mėnesiai ir mažesnis, o šalia įrašyto maisto produkto pavadinimo ,,veršiena“ pateikiant tekstinę informaciją: ,,amžius skerdimo metu: ne daugiau kaip 8 mėn.“ arba ,,jautiena“, jei galvijo amžius skerdimo metu buvo nuo 9 iki 12 (imtinai) mėnesių, o šalia įrašyto maisto produkto pavadinimo ,,jautiena“ pateikiant tekstinę informaciją: ,,amžius skerdimo metu: nuo 8 iki 12 mėnesių“. Pateikiamos kabutėse tekstinės informacijos trumpinti ar kitaip perteikti negalima. Tokią mėsą ženklinti privalo skerdyklos, mėsos išpjaustymo įmonės, mėsinės, perdirbimo įmonės, mėsos importuotojai bei visi galutiniam vartotojui tiekiantys mėsą subjektai – mažmenininkai, turgaus prekeiviai.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atsakinga už veršienos ženklinimo kontrolės vykdymą.

Pagrindiniai teisės aktai:

2008 m. birželio 26 d. Žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-359 ,,Dėl dvylikos mėnesių ir jaunesnių galvijų mėsos ženklinimo“ (Aktuali redakcija)

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (Konsoliduota versija)

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-19