Avys ir ožkos

ES dėl avių ir ožkų identifikavimo ir registravimo jau yra nustatytos taisyklės Tarybos reglamente (EB) Nr. 21/2004 (individualūs ausų įsagai su gimimo data ir šalies kodu, ūkyje vedamas registras, judėjimo (perkėlimo į kitą ūkį) dokumentai, nacionalinės duomenų bazės). Ausų įsaguose jau atsispindi informacija apie gimimo šalį.

Pagal reglamento (ES) Nr. 1337/2013 5 straipsnio 1 punkto (ii) dalį, avienai ar ožkienai užauginimo šalis (t. y. ,,Užauginta Lietuvoje“ ar ,,Užauginta Lenkijoje“ ar kt.) bus ta šalis, kurioje paskutinį 6 mėnesių laikotarpį praleido avys ar ožkos iki jų paskerdimo, o jei buvo skerstos mažesnio nei 6 mėnesių amžiaus avys ar ožkos – bus ta šalis, kurioje jos buvo augintos trumpiau nei 6 mėnesius, bet jau visą tą laikotarpį iki jas paskerdžiant (pvz., čia iki paskerdimo augintos tik 5 mėnesius).

Jei avys ar ožkos buvo skerstos jų gimimo šalyje – tokiu atveju ausų įsagas yra kaip įrodymas apie avių ar ožkų auginimo šalį.

Jei avys ar ožkos buvo skerstos kitoje nei gimė šalyje – tokiu atveju paskutinysis augintojas turėtų pateikti skerdyklai įrodymus apie tam tikrais laikotarpiais skirtingų šalių atitinkamuose ūkiuose augintas avis ar ožkas, remiantis jų judėjimo dokumentais, ūkiuose vedamais registrais (daromais įrašais) ar VĮ ŽŪIKVC nacionalinės duomenų bazės duomenis.

Avys ar ožkos, kurioms pradeda kaltis ar išdygę nuolatiniai dantys (vidutiniškai nuo 1 metų amžiaus), turėtų būti laikomos vyresnės nei 6 mėn., o tie nuolatiniai dantys galėtų būti kaip įrodymas, kad paskutiniame ūkyje jos buvo augintos 6 mėnesius.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-19