header image

Mėsos pramonė

Ruošiantis narystei ES, mėsos gamybos ir perdirbimo įmonės buvo modernizuotos, kad atitiktų aukštus higienos ir veterinarinius reikalavimus, o neinvestavę į tai įmonės, turėjo užsidaryti – todėl lig tol buvęs itin didelis mėsos sektoriaus įmonių skaičius sumažėjo perpus. Nors faktiškas įmonių skaičius dar ir per pastaruosius 10 metų sumažėjo, tačiau dėl padarytų investicijų, gamybiniai pajėgumai ne tik kad nesumažėjo, bet ir išaugo. Šalyje veikia  per 230 galvijų ir kiaulių skerdimo, jų mėsos išpjaustymo bei perdirbimo įmonių, 18 paukščių skerdimo ir paukštienos išpjaustymo bei perdirbimo veiklą vykdančių įmonių, 3 žvėrienos įmonės, 24 kiaušinių gavybos įmonės. Pagrindinės įmonės, užimančios didesnę Lietuvos mėsos rinkos dalį yra UAB ,,Utenos mėsa“, UAB ,,Agrovet”, UAB ,,Agaras”, ŽŪBK ,,Krekenavos mėsa“, UAB ,,Biovela“, ŽŪB ,,Nematekas“, pagrindinės paukštienos sektoriuje dirbančios įmonės – AB ,,Vilniaus paukštynas“, AB ,,Kaišiadorių paukštynas“, AB ,,Vievio paukštynas“, UAB KŪB „Arvi kalakutai“, ŽŪB ,,Nematekas“, o didžiausios kiaušinių gavybos įmonės – BAB ,,Vievio paukštynas“, UAB ,,Girelės paukštynas“, UAB ,,Kaušėnų paukštynas“.

Lietuvoje per metus pagaminama apie 40 tūkst. t galvijienos, apie 90 tūkst. t kiaulienos, apie 90 tūkst. t paukštienos, surenkama apie 800 mln. vnt. kiaušinių. Šalyje laikoma apie 740 tūkst. galvijų, apie 700 tūkst. kiaulių, apie 150 tūkst. avių ir ožkų, apie 10 mln. paukščių ir apie 2,4 mln. vištų dedeklių.

Turėdama itin aukštą apsirūpinimą savo gamybos galvijiena (269 proc.), Lietuva yra šios mėsos rūšies eksportuotoja – eksportuojama apie 60–70 proc. visos pagamintos galvijienos.

Šalyje nuo 2015 m. sausio 1 d. įteisintas gyvūnų skerdimas be apsvaiginimo skerdyklose (Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 1, 2, 5 ir 17 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo priedu įstatymas (Nr. XII-1147)), sudarant galimybes eksportuoti mėsos produkciją į musulmoniškų šalių rinkas.

Skirtingai nei galvijiena, apsirūpinimas savos gamybos kiauliena tesiekia 51 proc., todėl, siekiant patenkinti vartotojų poreikius, didesnė kiaulienos dalis yra importuojama. Importuojama skerdenų praktiškai tiek pat, kiek ir pagaminama.

Paukštiena ir kiaušiniais šalyje taip pat apsirūpinama pilnai – atitinkamai 121 proc. ir 99 proc.

Mėsos suvartojimas vienam gyventojui per metus siekia apie 95 kg: kiaulienos suvartojama apie 49 kg, paukštienos – apie 36 kg, jautienos – tik 5 kg, o kiaušinių – per 230 vnt.