header image

Duonos ir pyrago bei konditerijos pramonė

Lietuvoje duonos ir pyrago kepiniai bei miltinės konditerijos gaminiai gaminami vadovaujantis šiais teisės aktais:

Abiejų techninių reglamentų nuostatos privalomos visoms Lietuvos Respublikos įmonėms, užsiimančioms duonos ir pyrago kepinių bei miltinės konditerijos gaminių ir pusgaminių gamyba, bei pardavimu, tačiau, taikant abipusio pripažinimo principą, duonos ir pyrago kepiniai bei miltinės konditerijos gaminiai ir pusgaminiai, kurie yra teisėtai pagaminti kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės susitarimą, arba Turkijoje, ir kuriuos leidžiama tiekti rinkai toje valstybėje arba teisėtai importuoti iš trečiosios valstybės į Europos Sąjungos valstybę narę arba Turkiją, gali būti be jokių apribojimų tiekiami Lietuvos Respublikos rinkai, net jeigu šie gaminiai pagaminti vadovaujantis skirtingomis, nei Lietuvos Respublikoje tokiems gaminiams taikomomis, techninėmis taisyklėmis.

Informaciją apie šiuo metu Lietuvoje veiklą vykdančias duonos, pyrago bei konditerijos gaminių gamybos įmones galima rasti paspaudus šią nuorodą: https://vmvt.lt/opendata/mtsr/

Informaciją apie duonos bei pyrago gaminių gamybą galima surasti apsilankius Oficialios statistikos portale à Visi rodikliai à Statistika pagal temas à Verslas à Pramonė à Techninės lentelės à Gaminių gamyba arba paspaudus šią nuorodą: https://osp.stat.gov.lt/pramone

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Agnę Kolkaitę, Maisto pramonės ir kokybės skyriaus vyriausiąją specialistę (tel.: 2391 164, el. paštas: agne.kolkaite@zum.lt)

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-19