Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės politikos įgyvendinimas

Kokybės politika apima ES ir Lietuvos lygmeniu reglamentuotas žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemas:

 1. Žemės ūkio ir maisto produktų saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN) - kokybę ar savybes išimtinai nulemia tam tikra geografinė aplinka – klimatas, dirvos sudėtis, joje augančių augalų ar gyvenančių gyvūnų ypatybės ir visi gamybos bei perdirbimo (įskaitant žaliavų gamybą) etapai vyksta toje geografinėje vietovėje
 2. Žemės ūkio ir maisto produktų saugoma geografinė nuoroda (SGN) - kokybė, savybės ar reputacija iš esmės priskiriamos jo geografinei kilmei ir bent vienas iš gamybos etapų (žaliavų gamyba arba perdirbimas) vyksta toje geografinėje vietovėje.
 3. Spiritinių gėrimų geografinė nuoroda (GN) - kokybė, reputacija ar kita savybė iš esmės sietina su produkto geografine kilme – šalies teritorija, regionu ar vietove, naudojami tradiciniai gamybos būdai bei laikosi tam tikrų kokybės reikalavimų.
 4. Saugoma garantuoto tradicinio gaminio nuoroda (GTG) - produktai pagaminti tradiciniu, ne mažiau kaip 30 metų iš kartos į kartą perduodamu, gamybos būdu arba iš tradicinių žaliavų.
 5. Ekologinė žemės ūkio produktų gamyba - tai tokių produktų gamyba, kurie užauginti atsižvelgiant į gamtos sistemas ir ciklus, išlaikant ir gerinant dirvožemį, vandens, oro ir biologinės įvairovės būklę, augalų ir gyvūnų sveikatą, taip pat jų visų pusiausvyrą. Auginant gyvūnus laikomasi aukštų gyvūnų gerovės standartų, visų pirma tenkinant gyvūnų rūšims būdingus elgsenos poreikius. Perdirbant tokius produktus naudojamos  natūralios arba natūraliu būdu gautos medžiagos.
  1. Ekologiškų produktų ženklas
  2. ES ekologiško maisto produkto logotipas
 6. Nacionalinė maisto kokybės sistema - kokybė pranoksta ES ir nacionalinių teisės aktų nustatytus saugos, gyvūnų ir augalų sveikatos ir (arba) gyvūnų gerovės reikalavimus, produktai pasižymi natūralumu, maistingumu, gaminami tausojant aplinką ir yra sertifikuoti nepriklausomos sertifikavimo įstaigos.

Privalumai:

 • Specialiais ženklais pažymėti produktai aiškiai informuoja vartotoją apie produkto ypatingumą, kas suteikia reputaciją bei pranašumą vidaus rinkoje, skatina plėsti verslą bei produktų eksportą;
 • Gamintojų grupė ar gamintojas, gaminantis produktus su SKVN, SGN, GTG ir GN gali teisiškai apsaugoti savo interesus dėl imitavimo, melagingos nuorodos į produkto kilmę ar ypatingas savybes pateikimo, bet kokio vartotojų klaidinimo. Visa tai sukuria pasitikėjimą produktu, didesnę pridedamąją vertę bei padeda regioninių specifinių produktų gamintojams išlikti konkurencingiems rinkoje;
 • Valstybės politika nukreipta į tai, kad šalies rinka būtų aprūpinama ekologiškais, aukštesnės kokybės ir tradiciniais produktais, todėl patiriamos papildomos išlaidos (kontrolės, sertifikavimo, įsijungimo į kokybės sistemas) arba prarastos pajamos yra kompensuojamos iš ES ir nacionalinių programų, kurias įgyvendina Žemės ūkio ministerija.
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-24